Правилник о вредновању  стручног усавршавања у установи

Стручно усавршавање 2022/2023.

Тематска настава Од читања се расте
Часови тематске наставе „Од читања се расте“ реализовале су учитељице трећег разреда и библиотекарка са ученицима трећег разреда током једне седмице, од 17. до 21. октобра 2022. године. Активности су повезале обраду књиге „Од читања се расте“, обележавање Месеца књиге и Месеца школских библиотека и причу о важности читања кроз садржај више наставних предмета.
Ток часова је представљен у тексту Тематска настава „Од читања се расте“.
Радови ученика су представљени у документу Од читања се расте.

Стручно усавршавање 2021/2022.

Извештај о стручном усавршавању 2021/2022.

Стручно усавршавање у установи – Стручни радови

Директорка школе Јована Миленковић је положила испит за лиценцу, 19. новембра 2021. у Школској управи Београд. У оквиру припрема за испит спровела је анкету за наставнике и израдила рад у вези са комуникацијом међу наставницима Утицај успешне комуникације међу запосленима на рад школе.

О примени библиотерапије у нашој школи, засноване на читању и интерпретацији књижевних дела, библиотекарка Слађана Галушка је написала стручни рад „Креативна библиотерапија у школској библиотеци. Рад је објављен у децембру 2021. у часопису Библиотекар (2/2021) који објављује Библиотечко друштво Србије.

Стручно усавршавање у установи – Презентације

Наставница Јована Симић је на седници Наставничког већа 4. новембра 2021. презентовала платформу „Чувам те“ и ресурсе које нуди наставницима за рад у настави.
Педагог Татјана Перишић је одржала предавање на седници Наставничког већа 19. јануара 2022 године на тему „Улога школе у реаговању на насиље“.
На истој седници Татјана Перишић је приказала вебинар „Формативно оцењивање у дигиталном окружењу“ које је реализовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у мају 2020. и  упутила чланове Наставничког већа на линк са  презентацијом и снимком.

 

Извештај о стручном усавршавању 2020/2021.

 

Стручно усавршавање 2019/2020.

Стручно усавршавање у установи – Пројекти

2000 Дигиталних учионица
Припрема за час Осећања Марије Вујовић

ФинПис
Активности пројекта су представљене у школском листу Маштарије, број 13.

Месец и ја
Месец и ја – јавни час 
Месец и ја – угледни час
Ток и продукти пројекта представљени су на страни Месец и ја.
Активности пројекта наставница Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка су представиле кроз рад за конкурс „Дигитални час 2019/2020“ чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом Месец и ја освојио је прво место.

Пећински цртежи

Жанрови у музици 20. века

Прослава Божића и Нове године

Кад порастем, бићу
Активности и продукти пројекта су представљени на посебним странама у оквиру дигиталног одељењског часописа Чаролије враголије. Активности пројекта наставница Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка су представиле кроз рад за конкурс Друштва учитеља Београда „Примери добре учитељске праксе“. Рад под називом Кад порастем, бићу добио је похвалу. Активности су презентоване у документу Кораци пројекта.

Том као ја
Припрема за час  Марк Твен: Том Сојер,  мр Маје Анђелковић Шегуљев

Робинзон Крусо
Активности пројекта су представљене у прилогу у школском листу Маштарије, број 15.

 

Стручно усавршавање у установи – Презентација семинара

Наташа Томић је похађала семинар „Игролико учење путем рачунара“.
Презентација семинара

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]