Правилник о вредновању  стручног усавршавања у установи

 

Извештај о стручном усавршавању 2020/2021.

 

 

Стручно усавршавање 2019/2020.

Стручно усавршавање у установи – Пројекти

2000 Дигиталних учионица
Припрема за час Осећања Марије Вујовић

ФинПис
Активности пројекта су представљене у школском листу Маштарије, број 13.

Месец и ја
Месец и ја – јавни час 
Месец и ја – угледни час
Ток и продукти пројекта представљени су на страни Месец и ја.
Активности пројекта наставница Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка су представиле кроз рад за конкурс „Дигитални час 2019/2020“ чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом Месец и ја освојио је прво место.

Пећински цртежи

Жанрови у музици 20. века

Прослава Божића и Нове године

Кад порастем, бићу
Активности и продукти пројекта су представљени на посебним странама у оквиру дигиталног одељењског часописа Чаролије враголије. Активности пројекта наставница Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка су представиле кроз рад за конкурс Друштва учитеља Београда „Примери добре учитељске праксе“. Рад под називом Кад порастем, бићу добио је похвалу. Активности су презентоване у документу Кораци пројекта.

Том као ја
Припрема за час  Марк Твен: Том Сојер,  мр Маје Анђелковић Шегуљев

Робинзон Крусо
Активности пројекта су представљене у прилогу у школском листу Маштарије, број 15.

 

Стручно усавршавање у установи – Презентација семинара

Наташа Томић је похађала семинар „Игролико учење путем рачунара“.
Презентација семинара