Школска библиотека ОШ „Свети Сава“ се налази у приземљу школе. Састоји се из три дела: читаонице, дела у ком је смештен највећи до књижног фонда и дела за рад библиотекара.

Фонд чини 12000 књига. Већи део је намењен ђацима: лектира, белетристика, уџбеници, енциклопедије, речници, приручници, атласи, сликовнице. Библиотека поседује и мали број дечијих часописа. Наставнички фонд чине књиге из различитих научних области, стручно-педагошка и методичка литература, белетристика и стручни часописи.

Библиотечки фонд је добро организован. Књиге су у полицама смештене по УДК систему, а део школске лектире и књиге за најмлађе читаоце су смештене на посебним полицама по разредима. Приступ књигама је слободан.

Сви ученици наше школе чланови су школске библиотеке, као и сви запослени у школи.

Алберт Ајнштајн

Једина ствар коју заиста мораш да знаш је где се налази библиотека.

Лаура Буш

Библиотеке дозвољавају деци да постављају питања о свету и пронађу одговоре. Дивно је, што кад једном науче да користе библиотеку, врата учења су им увек отворена.

Габријел Ноде, Савети за оснивање библиотеке

Ако је могуће да се на овом свету ужива у одређеном врховном добру, одређеној савршеној и потпуној срећи, верујем да нема ничег пожељнијег од дијалога и плодне и пријатне забаве коју мудар човек може да пронађе у једној Библиотеци.

У школској библиотеци ученици:

 • читају књиге и часописе,
 • позајмљују књиге које ће читати код куће,
 • разговарају о прочитаним текстовима са библиотекаром,
 • проналазе информације потребне за израду задатка или решавање неког проблема,
 • добијају помоћ у претраживању електронских извора информација и проналажењу одговарајуће информације,
 • учествују у активностима школских пројеката и програмима за обележавање важних дана.

У школској библиотеци наставници:

 • читају књиге и часописе,
 • позајмљују књиге, које ће читати код куће,
 • разговарају о прочитаним текстовима са библиотекаром,
 • проналазе информације потребне за припрему часова и наставног материјала,
 • добијају помоћ у претраживању електронских извора информација и проналажењу одговарајуће информације,
 • припремају поједине активности из школских пројеката и програма за обележавање важних дана.

Школски библиотекар:

 • развија код ученика и наставника навике читања и коришћења библиотеке током читавог живота,
 • промовише читање из забаве и задовољства,
 • обезбеђује различите изворе информација и приступ ка њима,
 • подучава ученике да проналазе, анализирају и критички процењују информације, користе их за стварање новог знања и деле га са другима
 • развија стваралачке способности и креативност код ученика,
 • сарађује са наставницима у планирању, реализацији и вредновању заједничких активности (школски пројекти, тематска настава, обележавање важних дана и догађаја…),
 • мотивише ученике на учење и подучава их вештинама потребним за учење у току целог живота
 • користи савремене методе рада и електронско учење,
 • води библиотечко пословање (инвентарисање, сигнирање, каталогизација, класификација чување и заштита библиотечке грађе, ревизија… ),
 • сарађује са локалном заједницом у организацији програма културних активности,
 • промовише рад школске библиотеке и школе, уређује школски лист и веб страну библиотеке.

Школски библиотекар учествује и у организацији и реализацији пројекта Оштро Перце.
Програм и наставни материјал пројекта налазе се у виртуелној/електронској учионици на сајту Супер учење.

Слађана Галушка, библиотекар