У школи Свети Сава, деца се, тοком осмогодишњег школовања, развијају у стимулативном образовном окружењу. Циљ наше школе је промоција здравог школства које пружа складан развој ума, тела и карактера.

Наша мисија (циљеви)

 • Да изградимо целовите и самопоуздане младе људе
 • Да пружимо најбољу основу за матурски испит и гимназију
 • Да развијемо код ђака жељу за даљим усавршавањем
 • Да оспособимо будуће професионалце за коришћење савремене технологије
 • Да препознамо специфичне таленте у сваком детету и обезбедимо услове за њихов развој
 • Да негујемо заједницу која прихвата различитости
 • Да подстичемо отворену комуникацију међу свима који су укључени у нашу заједницу
 • Да осигурамо развој свестраности кроз текући образовни програм
 • Да одговорно управљамо расположивим капацитетима, финанцијским и људским ресурсима

Наша визија

Замишљамо школу као заједницу знања која спаја одрасле и децу свих узраста у атмосфери узајамне помоћи и разумевања. Верујемо у важност неговања интелектуалног, телесног, емоционалног и моралног развоја појединца. Због вредности које заступамо, школа Свети Сава представља напредну образовну заједницу у којој:

 • ученици теже да буду искрени и да имају поверења, очекујући исте особине од одраслих чланова заједнице
 • разборитост, машта и физичка активност чине неопходне аспекте здравог развоја
 • ученици уче да преузимају одговорност на путу ка успеху у свим својим активностима, и да развијају способност да уче на грешкама, без негативних последица за њихов психички развој
 • ученици проводе време за наставу и игру ​​у безбедном окружењу
 • ученици развијају самодисциплину из које настаје самопоуздање
 • ученици показују разумевање, ослушкују потребе других и учествују у дијалогу за заједничко добро
 • ученици демонстрирају стечено знање на смотрама и такмичењима ван редовне наставе
 • ученици, кроз ваннаставне активности, уче значај поштовања правила, увежбавања вештина, као и достојанства у победи и поразу
 • одрасли настоје да примером представе деци највише стандарде квалитета, искрености, поверења и поштовања
 • наставници трагају за савременијим методама да би прилагодили наставу потребама нових, напредних генерација
 • наставници и родитељи деле с младим људима радост и понос због њиховог успеха