Распоред Отворених врата за школску 2023/2024. годину

Разредна настава и боравак
Предметна настава

 

Отворена врата се организују 3. седмице у месецу:

Октобар – од 16. до 20.10. 2023.

Новембар – од 13. до 17. 11. 2023.

Децембар – од 18. до 22. 12. 2023.

Јануар (зимски распуст) – од 22. до 26. 1. 2024.

Фебруар – од 19. до 23. 2. 2024.

Март – од 18. до 22. 3. 2024.

Април – од 15. до 19. 4. 2024.

Мај – од 13. до 17. 5. 2024.