У нашој школи настава се одвија у периоду од 8.00 до 14.00 часова, у једној смени.

Бесплатни продужени боравак ради до 18.00 часова.
Часови допунске, додатне наставе, секције и изборни предмети реализују се после часова редовне наставе.

Ученици од првог разреда уче енглески језик, а од петог разреда могу да уче руски или француски језик.
Од првог до осмог разреда ученици похађају веронауку или грађанско васпитање као изборне предмете.

Посебну пажњу посвећујемо спорту и физичкој активности и нашим ученицима су на располагању две фискултурне сале (велика и мала). Добро опремељени информатички кабинет и дигитални кабинет омогућују квалитетнију наставу не само информатике него и коришћење информационих технологија и у настави других предмета.