Драги ђаци, наставници и библиотекари,

На овој страни ћете пронаћи:

  • примере добре праксе у сарадњи библиотекара и наставника: часове пројектне и интердисциплинарне наставе и веб стране на којима су презентовани дечији радови настали током тих часова,
  • лекције за ученике у вези са књигама, читањем и писменошћу,
  • текстове за наставнике и библиотекаре у вези са развијањем информационе и медијске писмености код ученика.

Слађана Галушка, библиотекарка

Школски пројекти

 

2023/2024.

Пројекат Занимљива историја 

Пројекат „Занимљива историја“ реализовале су учитељица Наталија Мићић и библиотекарка Слађана Галушка са ученицима IV5 од фебруара до априла 2024.
Циљ: Стицање знања о историји Србије кроз истраживачку и амбијенталну наставу и коришћењем разноврсних извора информација, подстицање ученика на креативност, јачање националног и културног идентитета, развијање вештина комуникације и тимског рада.
Активности су представљене у тексту Пројекат „Занимљива историја“.

2022/2023.

Тематска настава Од читања се расте 

Часови тематске наставе „Од читања се расте“ реализовале су учитељице трећег разреда и библиотекарка са ученицима трећег разреда током једне седмице, од 17. до 21. октобра 2022. године. Активности су повезале обраду књиге „Од читања се расте“, обележавање Месеца књиге и Месеца школских библиотека и причу о важности читања кроз садржај више наставних предмета. Библиотекарка је одржала један час са ученицима сваког одељења и разговарала са њима о утицају прочитаних књига на развој, стицање самопоуздања и одговорности. Детаљи о току часа су дати у припреми Разговор о књизи.
Ток часова је представљен у тексту Тематска настава „Од читања се расте“.
Радови ученика су представљени у документу Од читања се расте.

Читамо, пишемо, стварамо 

Пројекат „Позив на маштање“ или „Читамо, пишемо, стварамо“ реализовале су са ученицима III4 и III5 учитељице Милица Растовић и Наталија Мићић и библиотекарка Слађана Галушка од октобра 2022. до априла 2023. Активности су обухватиле часове тематске наставе „Од читања се расте“ „Себични џин“ и „Доживљаји мачка Тоше“.
Ученици су анализирали и тумачили три књижевна дела, затим су писали, цртали и глумили, тј. на необичан начин представили та дела и тако промовисали важност читања, писања и стварања. Књигу „Од читања се расте“ су приказали кроз разговор са њеним јунацима који су сада ученици трећег разреда. Тумачили су бајку „Себични џин“, писали приказе бајке и илустровали је. Осмислили су бајку чија је тема себични џин данас и претворили је у драмски текст „Себични музичар“. У марту 2023. су читали роман „Доживљаји мачка Тоше“ Бранка Ћопића, писали су приказе и цртали илустрације, направили пано – причу у сликама састављену од појединачних сцена из романа и разгледнице које су јунаци романа писали једни другима. Продукти пројекта су представљени на посебној веб страни Позив на маштање.
Активности су представљене у раду који је је на конкурсу Друштва учитеља Београда Примери добре учитељске праксе освојио прву награду. На конкурс су послати Сценарио активности и Презентација тока пројекта.

Оштро Перце, библиотерапија и креативност

Метод библиотерапије примењиван је у раду библиотекара током 2022/2023. године кроз пројекат Оштро Перце.
Активности су представљене у тексту Оштро Перце, библиотерапија и креативност.
Дечији радови настали током пројекта су у прилогу Оштро Перце – Радови.

2021/2022.

Градови Србије

Наставнице Ивана Милошевић и Јована Симић и библиотекарка Слађана Галушка реализовале су пројекат. „Градови Србије“ са ученицима IV1 и IV4 у септембру и октобру 2021. Ђаци су имали задатак да по групама пронађу информације о неколико градова у Србији, да направе паное у вези са њима и да их представе својим друговима. Писали су саставе у вези са одређеним делом града који им је важан и правили  фотографије одређених предела о којима говоре. Пројекат је представљен на две стране одељенског часописа „Чаролије враголије“ Градови Србије 2021/2021. и Омиљени део града.

Оштро Перце и библиотерапија

Метод библиотерапије примењиван је у раду библиотекара током 2021/2022. године различитим активностима, а посебно кроз пројекат Оштро Перце.
Активности су представљене у тексту Подршка ученицима, Оштро Перце и библиотерапија.
Дечији радови настали током пројекта су у прилогу Оштро Перце – Радови.

Комуникација и медији

Библиотекарка и наставница информатике разговарале су са ученицима петог, шестог и седмог разреда на тему Елементи успешне комуникације и комуникација на интернету, у децембру 2021. и фебруару 2022. Након приче о врстама комуникације и каналима за преношење поруке, тј. медијима, ђаци су износили своја искуства у вези са елементима успешне комуникације и начином комуникације на интернету, као и о важности безбедног понашања на интернету.
За ове часове библиотекарка је припремила наставни материјал објављен на страни Вештине комуникације и писмености за 21. век.

 

2020/2021.

Еко бајка

Наставнице Ивана Милошевић и Јована Симић и библиотекарка Слађана Галушка организовале су за ученике III1 и III4 часове пројектне наставе „Еко бајка“ од априла до јуна 2021. године.
Кроз активности пројекта ученици су утврђивали и повезивали знања у вези са бајкама и очувањем животне средине. Писали су бајку о краљевству  чији становници уче да се брину о животној средини и у томе им помажу пријатељи из суседног краљевства. Уследила је драматизација текста, подела улога, избор костима, реквизита и музике и направљена је права позоришна представа.
Активности и продукти пројекта су представљени на посебним странама у оквиру дигиталног одељењског часописа Чаролије враголије.

Библиотерапија, прикази и бајке

Метод библиотерапије примењиван је у раду библиотекара током 2020/2021. године различитим активностима, а посебно кроз пројекте Читам, па шта? и Оштро Перце.
Активности су представљене у тексту Библиотерапија у пракси.
Дечији радови настали током пројеката су у прилозима:
Оштро Перце 2021.
Читам, па шта 2021.

 

2019/2020.

Кад порастем, бићу

Наставница Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка организовале су за ученике II4 часове пројектне наставе „Кад порастем, бићу…“ од новембра 2019. до јануара 2020. године.
Кроз активности пројекта ученици су учили о различитим занимањима људи и размишљали о занимањима којима би волели да се баве кад порасту.
Активности и продукти пројекта су представљени на посебним странама у оквиру дигиталног одељењског часописа Чаролије враголије.

Активности пројекта наставница и библиотекарка су представиле кроз рад за конкурс „Пример добре учитељске праксе 2020.“ чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Пројекат је представљен кроз Сценарио, презентацију Кад порастем, бићу и текст под називом Продукти пројектаРад је похваљен.

Месец и ја

Часови пројектне наставе „Месец и ја“ организовани су за ученике петог и шестог разреда у септембру и октобру 2019.
Кроз активности пројекта ученици V1 и V2 су тумачили књижевноуметничка дела „Поход на Мјесец“ Бранка Ћопића и „Бајка о дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића, а затим су ова дела тематски и мотивски повезана са обележавањем 50 година од одласка човека на Месец. Ученици су добили задатке да кроз различите форме представе дела која су читали, као и да пронађу информације и занимљивости о Месецу као небеском телу и о Мисији „Аполо“. Ток и продукти пројекта представљени су на страни Месец и ја.

Активности пројекта наставница и библиотекарка су представиле кроз рад за конкурс „Дигитални час 2019/2020“ чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом Месец и ја освојио је прво место.

 

2018/2019.

Комуникација, писменост и медији

Часове пројектне и тематске наставе „Комуникација, писменост и медији“ реализовали су наставнице Драгана Јањић и Наташа Томић, вероучитељ Предраг Младеновић и библиотекарка Слађана Галушка са ученицима VIII1 током септембра и октобра 2018. Повезани су садржаји више наставних предмета: српског језика, техничког и информатичког образовања, грађанског васпитања и веронауке. Више о току пројекта прочитајте у тексту Комуникација, писменост и медији.
Радови ученика су на Јутјубу: Вербална комуникација, Невербална комуникација, Писана комуникација, Интернет и комуникација, Комуникација и писменост.

На крилима књиге

Часови пројектне наставе „На крилима књиге“ релизовани су са ученицима VI5 од октобра до децембра 2018. године. Организатори су били Драгана Јањић, наставник српског језика, Слађана Галушка, библиотекар, Предраг Младеновић, вероучитељ, Наташа Томић и Бојана Весковић, наставнице технике и технологије. Ток пројекта је представљен у тексту На крилима књиге и у истоименој презентацији. Сценарио емисије је у тексту Мој дека је био трешња.
Активности пројекта су представљене кроз рад за конкурс „Час за углед“ 5 чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом На крилима књиге освојио је треће место.

Приказ књиге

Ток и продукти пројекта у првом полугодишту 2018/2019. приказани су у тексту Приказ књиге.
Активности у наставку пројекта и дечији радови представљени су у тексту Аги и Ема.

Причам ти причу

Ток и продукти пројекта су приказани у тексту Пројекат „Причам ти причу“. Најбољи литерарни и ликовни радови настали током пројекта објављени су као збирка прича под називом Причам ти причу.
Представљамо у вдео форми три приче: Прича о свакодневним предметима, Потрага за лековитим напитком и Авантура Арчибалда и Грофа.

Некад и сад и Библиотерапија

Ток и продукти пројекта „Некад и сад“ су приказани у тексту Некад и сад.

О библиотерапији и истоименом пројекту више можете прочитати у тексту Библиотерапија.

Учење је забава

Наставнице Марија Вујовић и Драгана Златић и библиотекарка Слађана Галушка организовале су часове пројектне наставе „Учење је забава“ током новембра и децембра 2018. и јануара 2019. Ученици IV2 и IV3 су учили о елементима комуникације, о вербалној и невербалној комуникацији, о писмености (читалачкој, информационој, медијској, дигиталној) и медијима које користе за комуникацију.

Део активности је био пројекат „Градови Србије“. Основна идеја је била да се повеже градиво природе и друштва са причом о информативним и књижевним текстовима, комуникацијом и медијима. Ток пројекта је представљен у документима Учење је забава и Градови. Представљамо текстове О градовима и презентације које су направили ученици IV3 за три града: Крагујевац, Ужице и Суботицу.

2017/2018.

Пејзажи

Одељењски пројекат Пејзажи, реализован је током октобра и новембра 2017. са ученицима VIII1.
Наставница српског језика Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка припремиле су наставни материјал и представиле ученицима модел истраживачког учења БИГ6 и концепте медијске писмености и упутиле их на претраживање е-извора информација ради решавања задатака у пројекту Пејзажи. Наставни материјал је постављен на веб сајту креираном за овај пројекат, у делу Учионица.
Ученици су кроз истраживачко учење стицали знање о културном и природном наслеђу и израдили су приказ текста „Потера за пејзажима“ Пеђе Милосављевића, литерарне и ликовне радове, пауер поинт презентације и квиз. Креирали су нове информације и поставили их на веб страни пројекта.

Активности пројекта наставница и библиотекарка су представиле кроз рад за конкурс „Дигитални час 2017/2018“ чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом Потера за пејзажима ушао је у Зборник радова.

Путовање кроз време

Наставница Катарина Миличић и библиотекарка Слађана Галушка су реализовале пројекат Путовање кроз време са ученицима IV4, од половине новембра 2017. до краја јануара 2018. Ток и продукти пројекта представљени су на посебној веб страни.

Пројекат је представљен и у раду за конкурс Друштва учиеља Србије Примери добре учитељске праксе кроз више документа: Презентација, Сценарио, Кораци у пројекту, Продукти пројекта и три теста, који су на страни Путовање у оквиру пројекта „Оштро Перце“. Рад је освојио прво место.

Оштро Перце

Пројекат Оштро Перце реализован је од децембра 2017. до половине априла 2018. године. Током пројекта ученици су читали бајке, приче и романе, писали приказе прочитаних дела и илустровали их. Од радова ученика првог и другог разреда настале су сликовнице, а ђаци петог и седмог разреда су направили трејлере за књиге. Ученици четвртог разреда су представили књиге које се могу користити у изучавању историје Србије средњег века и састављали су тест питања управо у вези са тим делима али и са темом Прошлост Србије.

Ток и продукти пројекта представљени су на посебној веб страни Оштро Перце 2017/2018.
На њој је наставни материјал сачињен од упутстава ђацима за израду задатака које је израдила библиотекарка Слађана Галушка и дечијих радови насталих током пројекта.

Део активности пројекта у вези са израдом трејлера, наставник информатике и рачунарства и библиотекарка су представили кроз рад за конкурс „Дигитални час 2018/2019“ чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом Трејлер за књигу ушао је у Зборник радова.

Тематска настава

Алиса у земљи сунца, ветра и воде

Наставница Катарина Миличић и библиотекарка Слађана Галушка организовале су у априлу 2018. часове тематске наставе Обновљиви извори енергије у IV4. На часовима српског језика, ликовне културе и природе и друштва ученици су написали драмски комад Алиса у земљи сунца, ветра и воденаправили сцену за луткарско позориште и лутке, ликове из драме, и извели своју малу представу.

Текст драме је уређен као сликовница Алиса у земљи сунца, ветра и воде.

Активности пројекта су представљене кроз рад за конкурс „Час за углед“ 4 чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом У земљи сунца, воде и ветра ушао је у Зборник радова.

Од приче до филма

Часове тематске наставе Од приче до филма организовале су наставница Бранкица Виторовић и библиотекарка Слађана Галушка са ученицима III1. Направљена је драматизација народне приче „Свети Сава даје деци четири ока“, а ученици су учили по улогама текст и илустровали га на часовима српског језика и ликовне културе.
Завршетак активности је реализован током радионице у Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ на Врачару 18. јануара 2018. године. Тада је од аудио записа текста приче и илустрација настао филмић Свети Сава даје деци четири ока.
Часови тематске наставе су представљени у документу 
Тематска настава Од приче до филма.

За ђаке

Ученици могу да користе електронски наставни материјал на страни Библиотека/Активности.
Аутор лекција је библиотекар Слађана Галушка.

О писмености, књигама и читању

За наставнике и библиотекаре

Писмености за 21. век или О информационој и медијској писмености

Основно значење појма писмености подразумева читање, писање и рачунање. Поставља се питање како време у коме живимо, пре свега технолошки напредак, обликује појам писмености и које су нам то вештине потребне да бисмо били писмени. Информационо друштво, или дигитално доба, убрзани проток информација, које све брже застаревају, од нас захтева да стално учимо и поседујемо вештине различитих писмености. Дакле, које су то писмености 21. века?

Информациона писменост се сматра основном за развој друштва знања, управо због обиља информација којима смо изложени. Окружени смо бројним медијима и медијским порукама, па нам је неопходна медијска писменост, а онда и дигитална, информатичка, критичка, визуелна, културна, мултимедијална, мултикултурална…

Постоји и схватање да заједно информациона и медијска писменост, скраћено ИМП, у енглеској варијанти MIL – Media and Information literacy, чине кровну писменост која укључује све остале. Обе подразумевају способност долажења до информација из различитих извора (медија), њихове селекције, употребе, стварања и размене (комуницирања), као и развој аналитичког и критичког приступа информацијама. Стратегија Унеско-а каже да ове две писмености дају сет компетенција (знање, вештине и став) потребних за живот данас. ИМП подразумева све форме медија и друге изворе информација као што су библиотеке, музеји, архиве и интернет, без обзира које технологије да користимо.

Више о овој теми прочитајте у тексту на сајту Супер учење.