УПРАВА ШКОЛЕ Јована Миленковић – директор школе
Татјана Перишић – помоћник директора
Миљана Кусаковић – секретар
 АДМИНИСТРАЦИЈА Ивана Вукојевић – шеф рачуноводства
Јелена Стаменковић – благајник
СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ
Вера Ристивојевић – психолог
Татјана Перишић – педагог
Сузана Крчмар – педагог
Слађана Галушка – библиотекар
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
Александра Дамљановић – I-1
Горица Ивановић – I-2
Ивана Уљанов – I-3
Ивана Милошевић – I-4
Данијела Ардолић – II-1
Снежана Ђуричковић – II-2
Гордана Бакић – II-3
Драгана Томанић – II-4
Милица Кукаљ – III-1
Драгана Иветић – III-2
Снежана Бали – III-3
Милица Арсовић  – III-4
Наталија Мићић – III-5
Бранкица Виторовић – IV-1
Вера Храстински – IV-2
Драгана Златић – IV-3
Светлана Ленаси – IV-4
Весна Зец – IV-5
ПРОДУЖЕНИ
БОРАВАК
Марија Мелезевић
Милица Стошић
Ана Гвоздић Љубовић
Ана Савић
Маја Ристић
Маринел Ардељан
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
Ивана Марковић – наставник српског језика
Александра Протић – наставник српског језика
Ана Стојановић – наставник српског језика
Сања Бублић – наставник српског језика
Александра Бошковић – наставник енглеског језика
Мариана Станимировић – наставник енглеског језика
Марина Луковић – наставник енглеског језика
Маја Симић – наставник енглеског језика
Марија Вукчевић – наставник француског језика
Јелена Вукичевић Радојчић – наставник руског језика
Ивана Петровић – наставник руског језика
Јелена Ивановски – наставник математике
Михаило Милисављевић – наставник математике
Никола Јовчић – наставник математике
Стефан Михајловић – наставник математике
Наташа Станић – наставник физике
Јелена Стошић – наставник физике
Весна Сурчински Миковиловић – наставник биологије
Јелена Симић Бодирога – наставник биологије
Сара Јукић – наставник биологије
Емилија Миловић – наставник хемије
Невена Пауновић – наставник географије
Срђан Протић – наставник географије
Владо Маријан – наставник историје
Драгана Мириловић – наставник историје
Ивана Смиљковић-Чевизовић – наставник ликовне културе
Биљана Буловић Марић – наставник музичке културе
Јасминка Ристић – наставник технике и технологије
Ирина Гајић – наставник технике и технологије
Наташа Томић – наставник технике и технологије
Марија Бабић – наставник информатике и рачунарства
Слађана Томић – наставник физичког васпитања
Војислав Калезић – наставник физичког васпитања
Владимир Карановић – наставник физичког васпитања
Предраг Младеновић – наставник верске наставе
Марко Митровић – наставник грађанског васпитања
ПОМОЋНО-
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
Владимир Јанковић – домар
Бранко Карна – домар
Десанка Грубјешић – сервирка
Данијела Костадиновић – спремачица
Драгана Петровић – спремачица
Весна Даниловић – спремачица
Јелена Јанковић – спремачица
Ружица Продановић – спремачица
Драгана Јанковић – спремачица
Ружа Радулашки – спремачица
Божана Ђорђевић – спремачица
Биљана Јевтић – спремачица
Весна Видовић – спремачица
Маја Рење – спремачица
Маријана Крстић – спремачица
Душанка Савић Дангубић – спремачица
Радојка Савић Радојевић – спремачица