УПРАВА ШКОЛЕ Јована Миленковић – директор школе
Ивана Милошевић – помоћник директора
Данијела Лончаревић – секретар
 АДМИНИСТРАЦИЈА Ивана Вукојевић – шеф рачуноводства
Јелена Стаменковић – благајник
СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ
Јелисавета Рогошић – психолог
Татјана Перишић – педагог
Слађана Галушка – библиотекар
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
Бранкица Виторовић – I-1
Весна Зец – I-2
Катарина Бобовац – I-3
Светлана Ленаси – I-4
Александра Дамљановић – II-1
Горица Ивановић – II-2
Ивана Уљанов – II-3
Рада Мрда – II-4
Данијела Ардолић – III-1
Снежана Ђуричковић – III-2
Гордана Бакић – III-3
Драгана Томанић – III-4
Милица Кукаљ – IV-1
Ивана Глумац – IV-2
Снежана Бали – IV-3
Соња Вукашиновић  – IV-4
Наталија Мићић – IV-5
ПРОДУЖЕНИ
БОРАВАК
Светлана Додер
Милица Стошић
Ана Гвоздић Љубовић
Ивана Гвозденовић
Тијана Нововић
Маја Ристић
Маринел Ардељан
Вања Милорадовић
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
Ивана Марковић – наставник српског језика
Александра Протић – наставник српског језика
Ана Вучковић – наставник српског језика
Данијела Франета – наставник српског језика
Александра Бошковић – наставник енглеског језика
Мариана Станимировић – наставник енглеског језика
Марина Луковић – наставник енглеског језика
Тијана Зарић – наставник енглеског језика
Марија Вукчевић – наставник француског језика
Мира Попин – наставник француског језика
Јелена Вукичевић Радојчић – наставник руског језика
Ивана Петровић – наставник руског језика
Јелена Ивановски – наставник математике
Јелена Аћимовић – наставник математике
Никола Јовчић – наставник математике
Стефан Михајловић – наставник математике
Данијела Секулић – наставник физике
Јелена Стошић – наставник физике
Весна Сурчински Миковиловић – наставник биологије
Јелена Симић Бодирога – наставник биологије
Маријана Бабић – наставник биологије
Марија Масларевић – наставник хемије
Невена Пауновић – наставник географије
Срђан Протић – наставник географије
Владо Маријан – наставник историје
Драгана Мириловић – наставник историје
Ивана Смиљковић-Чевизовић – наставник ликовне културе
Станица Младеновић – наставник ликовне културе
Биљана Буловић Марић – наставник музичке културе
Јасминка Ристић – наставник технике и технологије
Јована Филиповић – наставник технике и технологије
Наташа Томић – наставник технике и технологије
Павић Јаћимовић – наставник технике и технологије
Марија Бабић – наставник информатике и рачунарства
Слађана Томић – наставник физичког васпитања
Војислав Калезић – наставник физичког васпитања
Владимир Карановић – наставник физичког васпитања
Николина  Пејаковић – наставник верске наставе
Марко Митровић – наставник грађанског васпитања
ПОМОЋНО-
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
Владимир Јанковић – домар
Бранислав Милутиновић – спремач
Десанка Грубјешић – сервирка
Данијела Костадиновић – спремачица
Драгана Петровић – спремачица
Весна Даниловић – спремачица
Јелена Јанковић – спремачица
Ружица Продановић – спремачица
Драгана Јанковић – спремачица
Ружа Радулашки – спремачица
Божана Ђорђевић – спремачица
Биљана Јевтић – спремачица
Весна Видовић – спремачица
Маја Рење – спремачица
Пакиза Милић – спремачица
Душанка Савић Дангубић – спремачица