Реч уредника

Летопис Основне школе „Свети Сава“ садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.
У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада.

Ове активности су представљене детаљније кроз прилоге на сајту школе и у школском листу Маштарије.

Слађана Галушка, уредник

 

Летопис 2023/2024.

Летопис 2022/2023.

Летопис 2021/2022.

Летопис 2020/2021.

Летопис 2019/2020.

Подаци о активностима током 2019/2020. године ће се објављивати за сваки месец појединачно.

Септембар 2019.
Октобар 2019.
Новембар 2019.
Децембар 2019.
Јануар 2020.
Фебруар и март 2020.
Април и мај 2020.
Јун, јул и август 2020.

Летопис 2018/2019.

Подаци о активностима током 2018/2019. године ће се објављивати за сваки месец појединачно.

Септембар 2018.
Октобар 2018.
Новембар 2018.
Децембар 2018.
Јануар 2019.
Фебруар и март 2019.
Април 2019.
Мај 2019.
Јун 2019.
Јул и август 2019.

Летопис 2017/2018.

Подаци о активностима током 2017/2018. године ће се објављивати за сваки месец појединачно.

Јул и август 2018.
Јун 2018.
Мај 2018.
Април 2018.
Март 2018.
Фебруар 2018.
Јануар 2018.
Децембар 2017.
Новембар 2017.
Октобар 2017.
Септембар 2017.

Летопис 2016/2017.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада током 2016/2017. године. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у школском листу Маштарије.

У школској 2016/2017. години објављена су четири број Маштарија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика. Ови бројеви школског листа постављени су на страни Школски лист.