Основни концепт продуженог боравка у нашој школи је стварање услова да ученици у целини задовоље потребу за изражавањем и комуникацијом, продубе интересовања, усаврше вештине и повећају обим и квалитет знања. Боравак је дружење, комуникација, стасавање и оспособљавање.

У средишту пажње су потребе деце. Наш императив је да ученици у боравку ослободе своје укупне могућности у циљу стваралачког изражавања сопствене личности путем уметности, спорта, музике, језика.

Поред израде домаћих задатака, акценат је стављен и на многобројне секције и активности у оквиру којих ученици имају могућност да напредују и остваре свој потенцијал.

Сама структура секција и активности је пажљиво планирана и у функцији је унутрашње мотивације и превенције дисфункционалних облика понашања.

Боравак у нашој школи јединствен је и по томе што се примењује прилагођавање садржаја, облика, метода и средстава васпитно-образовног рада са степеном усвојеног знања и индивидуалним могућностима ученика. Да би овај процес био успешнији, наставници у боравку користе наставне и васпитне облике и методе рада које стимулишу ученика на активност и самосталност при решавању проблема. У нашем боравку и повучени и осетљивији ученици стичу другарства, имају прилику да осете успех, постају део тима. Зато је боравак више од учења. У њему се машта , разговара, игра, мисли и дружи.

Распоред дневних активности у боравку

Јутарњи прихват деце почиње од 6:45 часова.

11:30-12:30 – прихват ученика, договор о раду

12:30-13:00 – ручак

13:00-14:00 – слободно време

14:00-16:00 – израда домаћих задатака

16:00-18:00 – слободне активности