Допунска и додатна настава, ЧОС и ЧОЗ

Распоред додатне и допунске наставе и секција за школску 2023/2024. годину

 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби за школску 2023/2024. годину

Наведеним распоредом нису обухваћене писмене провере знања у трајању до 15 минута.

Старији разреди

Млађи разреди

1. разред
2. разред
3. разред
4. разред

Контролне везбе из енглеског језика:
3. разред – 5. и 12. недеља
4. разред – 7. и 14. недеља