Допунска и додатна настава, ЧОС и ЧОЗ

Распоред додатне и допунске наставе и секција за школску 2021/2022. годину

 

Распоред додатне подршке ученицима 

 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште 2021/2022.

Наведеним распоредом нису обухваћене писмене провере знања у трајању до 15 минута.

Старији разреди

Старији разреди

Напомена: Ученици VI3, VI4 и VI5 ће имати контролну вежбу из физике 4. маја 2022.

Млађи разреди