Обавештење за родитеље будућих првака

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да ће и ове године родитељима бити доступна услуга ЕЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи. Ускладу са тим обавештавамо вас о следећем:
Апликација за електронско заказивање термина биће доступна од 20.03.2024. до 31.05.2024.године.
Упис деце у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 01.04.2024. до 31.05.2024. године. Истог дана ће педагог или психолог школе извршити тестирање детета.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику- податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, школа прибавља по службеној дужности електронским путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма.
Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем може позвати школу на број телефона 011/2433639 у периоду од 09-12 часова, па ће секретар у име родитеља заказати термин за тестирање детета кроз апликацију.
Министарство просвете обезбедило је подршку родитељима у вези са ЕЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/7350557.