Читам, па шта? 2021.

Рад Марка Ракића, ученика III2

 

Ученици другог, трећег и шестог разреда су у марту 2021. учествовали у пројекту Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, који има такмичарски карактер. У првом, школском, делу ђаци су читали по три књиге, писали приказе и илустровали их.
Уз помоћ библиотекарке ученици су у школској библиотеци израдили коначне радове. Ученице II1 су у библиотеци цртале ликовне радове.

Најуспешнији радови су постављени на паноима у библиотеци. Можете их погледати у прилозима на овој страни. Они су постављени и на страни пројекта „Читам, па шта?“.

Слађана Галушка

Лана Старовла II1

Ђурђа Ћирјанић II1

Данило Јовановић III2

Милица Вукадиновић III2

Дуња Јеринић III2

Светозар Милић III2

Драгутин Пушица III2

Лара Лончар III2

Петра Пјевач III3

Симеон Обрадовић III3

Уна Марковић III4

Андреј Симонић VI1

Богдан Поповић VI1

Читам, па шта? 2021.

Ученици другог, трећег и шестог разреда су у марту 2021. учествовали у пројекту Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, који има такмичарски карактер.

У првом, школском, делу ђаци су читали по три књиге, писали приказе и илустровали их.

Уз помоћ библиотекарке ученици су у школској библиотеци израдили коначне радове. Ученице II1 су у библиотеци цртале ликовне радове.

Најуспешнији радови су постављени на паноима у библиотеци. Можете их погледати у прилозима на овој страни. Они су постављени и на страни пројекта „Читам, па шта?“.

Слађана Галушка

Лана Старовла II1

Ђурђа Ћирјанић II1

Данило Јовановић III2

Милица Вукадиновић III2

Дуња Јеринић III2

Светозар Милић III2

Драгутин Пушица III2

Лара Лончар III2

Петра Пјевач III3

Симеон Обрадовић III3

Уна Марковић III4

Андреј Симонић VI1

Богдан Поповић VI1

Цртеж и оригами

На часовима ликовне културе у марту 2021. године ученици II4 су цртали на тему „Позориште и позорница“. Ликовни радови су настали у комбинацији цртежа и оригамија.

Светлана Ленаси

Пројектна настава у II4

Ученици II4 су на часовима пројектне наставе у фебруару и марту 2021. године израдили паное на теме „Кад порастем, бићу“ и „Чаролије враголије“.

Неколико радова постављено је у документу Часови пројектне наставе.

Светлана Ленаси

Весници пролећа

Током марта 2021. на часовима Пројектне наставе у II1 обрађена је тема „Живи свет“.
Уз помоћ учитељице Бранкице Виторовић ученици су истраживали и прикупљали занимљивости о весницима пролећа. Литерарни и ликовни радови настали кроз групни рад показују да су ђаци успешно решили задатке и да су веома креативни.
Панои са радовима су постављени у холу испред учионице.

Бранкица Виторовић

Обавештење – Рад школе за период од 15. до 19. марта 2021.

Организација образовно-васпитног рада школе за период од 15. до 19. марта 2021. године

Обавештавамо вас да је на основу препорука Кризног штаба од 12.03.2021. године донета одлука да се у седмици од 15. до 19. марта 2021. године образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе (од петог до осмог разреда) реализује путем наставе на даљину.

За ученике првог циклуса основне школе (од првог до четвртог разреда), настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад, као и до сада.

Настава на даљину у другом циклусу реализоваће се према важећем распореду часова, са почетком у 8.00 часова и трајањем школског часа од 45 минута. Наведена сатница и начин  рада ће се примењивати до петка 19.03.2021. године.

Час            Време

  1.          8.00 – 8.45
  2.          8.50 – 9.35

Велики  одмор (15 минута)

  1.          9.50 – 10.35
  2.        10.40 – 11.25

Велики одмор ( 10 минута)

  1.        11.35 – 12.20
  2.        12.25 – 13.10

Настава на даљину се реализује коришћењем  платформе G Suit и Google учионице. Наставници су обавезни да у термину часова по распореду буду доступни ученицима у Google учионицама и у том термину ученици добијају сва потребна обавештења и задатке за наставни предмет. Ученици су обавезни да у термину часова по распореду  присуствују часовима и учествују у предвиђеним активностима и изради задатака постављених на Google учионици и  Google Meet-у.
Сам ток часа ће бити реализовани путем алата Google Meet, коришћењем постављених линкова, презентација, разменом порука-питања и одговора. Часовима који се реализују преко Google Meet-а приступају сви ученици одељења истовремено према дневном и недељном распореду часова.

Часови наставних предмета који су до сада реализовани само путем наставе на даљину, наставиће да се реализују на исти начин као и до сада.

Током реализације часова у реалном времену евидентира се присуство ученика часовима, а одсутни ученици уписују се у есДневник.

Наставник има аутономију у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени и контролни задаци, планирани у наредном периоду могу реализовати путем наставе на даљину.
У току наредне недеље писмени и контролни задаци неће бити реализовани у школи.

Молимо родитеље да одржавају успостављене канале комуникације са одељењским старешинама и наставницима, да прате добијена упутства и континуирано прате рад деце кроз е-учионице и есДневник.
Родитељи су у обавези да обавесте одељењског старешину уколико ученик није у могућности да присуствује часовима и уколико немају техничких могућности за учешће у настави на даљину.

Начин реализације ће се на даље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом, о чему ће ученици и родитељи бити обавештени посредством одељењских старешина и путем школског сајта.

Молимо све ученике и родитеље да у периоду реализације наставе на даљину посебно воде рачуна о поштовању законских одредби у вези са заштитом ученика и наставника од дигиталног насиља, као и заштите података о личности.

Чувајте се и желимо вам добро здравље!

Управа школе.

 

Обавештење о одржавању пробног завршног испита

Обавештење о одржавању пробног завршног испита

Правилником о календару образовно-васпитноог рада у основној школи за школску 2020/2021. године (Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.5/20 и 18/20) Министарство просвете, науке и технолошког развоја је предвидело организацију пробног завршног испита у циљу:
– припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит;
симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора);
провере спремности ученика за завршни испит у овом тренутку (шта знају и на чему треба радити у наредном периоду).

Пробни завршни испит биће одржан у свим основним школама на територији Републике Србије 26. и 27. марта 2021. године.

Ученици осмог разреда ће у оквиру пробног завршног испита полагати
– у петак, 26. марта
тест из математике с почетком у 12 часова

– у суботу, 27. марта
тест из српског/матерњег језика са почетком у 9 часова и
комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика, хемија) са почетком у 11.30 часова

Израда сваког теста траје 120 минута, изузетно, уколико је испит почео са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута. Пробни завршни испит организује се у просторијама матичне школе на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.
Ученици пробни завршни испит полажу у учионици. У једној учионици може бити највише 15 ученика и у њој дежура један наставник.
По доласку у школу ученици испред учионице у којој раде тест одлажу личне ствари које не смеју користити на испиту на место које ће за то  бити одређено.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, којима се при полагању завршног испита пружа одговарајућа подршка, простор за полагање испита прилагођава се врсти подршке која се пружа ученику.
Сваки ученик добиће од одељењског старешине персонализоване идентификационе налепнице, које ће се користити и за пробни и за завршни испит.

Током оба дана полагања пробног завршног испита, одељењске старешине проверавају присуство свих ученика из одељења, испред школе или другог предвиђеног простора у којем се полаже испит, 30 минута пре почетка испита, подсећају их на распоред просторија и проверавају да ли су понели ђачке књижице, сав потребан прибор и додељују ученицима идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика Примерак за ученика пре почетка израде теста.
Ученици су у обавези да на дан полагања пробног завршног испита понесу са собом ђачку књижицу (потписану, са фотографијом и оверену) и прибор (графитну оловку, гумицу, хемијску оловку, лењир, троугао и шестар).

Са процедуром полагања пробног и завршног испита ученици ће бити обавештени детаљно преко својих одељењских старешина, педагога и директора школе.

Срећан 8. март

Поводом обележавања Међународног дана жена за ученике II1 и II2 у боравку организована је креативна радионица.  Са учитељицама Јеленом Миладиновић и Весном Самарџић деца су израдила паное којима су честитала 8. март наставницама, мамама и бакама.
Панои су постављени у холу школе.

Весна Самарџић

Промишљање о књигама

Радови Данила Јовановића, ученика III2

 

У јануару и фебруару 2021. године библиотекарка је одржала часове у свим одељењима другог, трећег и четвртог разреда и са ученицима разговарала о књигама и читању. Након разговора о важности читања, ученици су говорили о делима која су читали у школи и својим омиљеним књигама.
Библиотекарка их је питањима усмеравала на промишљање о књигама, па су тако ученици стицали знање о начину израде критичког осврта и приказа књиге. Након тих часова ђаци су писали о књигама које су у такмичарском делу пројеката Читам, па шта? и Оштро Перце.
Највреднији су били ученици трећег разреда, посебно одељења III2, који су уз одличне приказе израдили и дивне илустрације дела.

Радови Уне Марковић, ученице III4