Обавештење – Рад школе за период од 15. до 19. марта 2021.

Организација образовно-васпитног рада школе за период од 15. до 19. марта 2021. године

Обавештавамо вас да је на основу препорука Кризног штаба од 12.03.2021. године донета одлука да се у седмици од 15. до 19. марта 2021. године образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе (од петог до осмог разреда) реализује путем наставе на даљину.

За ученике првог циклуса основне школе (од првог до четвртог разреда), настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад, као и до сада.

Настава на даљину у другом циклусу реализоваће се према важећем распореду часова, са почетком у 8.00 часова и трајањем школског часа од 45 минута. Наведена сатница и начин  рада ће се примењивати до петка 19.03.2021. године.

Час            Време

  1.          8.00 – 8.45
  2.          8.50 – 9.35

Велики  одмор (15 минута)

  1.          9.50 – 10.35
  2.        10.40 – 11.25

Велики одмор ( 10 минута)

  1.        11.35 – 12.20
  2.        12.25 – 13.10

Настава на даљину се реализује коришћењем  платформе G Suit и Google учионице. Наставници су обавезни да у термину часова по распореду буду доступни ученицима у Google учионицама и у том термину ученици добијају сва потребна обавештења и задатке за наставни предмет. Ученици су обавезни да у термину часова по распореду  присуствују часовима и учествују у предвиђеним активностима и изради задатака постављених на Google учионици и  Google Meet-у.
Сам ток часа ће бити реализовани путем алата Google Meet, коришћењем постављених линкова, презентација, разменом порука-питања и одговора. Часовима који се реализују преко Google Meet-а приступају сви ученици одељења истовремено према дневном и недељном распореду часова.

Часови наставних предмета који су до сада реализовани само путем наставе на даљину, наставиће да се реализују на исти начин као и до сада.

Током реализације часова у реалном времену евидентира се присуство ученика часовима, а одсутни ученици уписују се у есДневник.

Наставник има аутономију у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени и контролни задаци, планирани у наредном периоду могу реализовати путем наставе на даљину.
У току наредне недеље писмени и контролни задаци неће бити реализовани у школи.

Молимо родитеље да одржавају успостављене канале комуникације са одељењским старешинама и наставницима, да прате добијена упутства и континуирано прате рад деце кроз е-учионице и есДневник.
Родитељи су у обавези да обавесте одељењског старешину уколико ученик није у могућности да присуствује часовима и уколико немају техничких могућности за учешће у настави на даљину.

Начин реализације ће се на даље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом, о чему ће ученици и родитељи бити обавештени посредством одељењских старешина и путем школског сајта.

Молимо све ученике и родитеље да у периоду реализације наставе на даљину посебно воде рачуна о поштовању законских одредби у вези са заштитом ученика и наставника од дигиталног насиља, као и заштите података о личности.

Чувајте се и желимо вам добро здравље!

Управа школе.