Поезија и осећања

Библиотекарка је одржала часове са ученицима свих одељења другог разреда на тему Поезија и осећања, 9. и 10. јуна 2022. Циљ часова је био повећање интересовања ученика за читање и стварање поезије и развијање емоционалне и социјалне писмености код ученика.

Ђаци су се на почетку часа упознала са неколико песама из збирки  „У чему је фора“ и „Царство спорта“ Радислава Јовића, а затим су разговарали о осећањима и размишљањима која песник исказује. Избор стихова је направљен тако да се тематски повеже са наставним садржајима и актуелним дешавањима – ученици су цртали на тему пролећа и сунца и слушали стихове о сунцу и пролећу, баве се различитим спортовима и размишљају где ће путовати за распуст  и слушају песме о путовањима и спортовима. Све је то била инспирација да промишљају о темама које су њима важне,  повезују их са својим осећањима и изражавају их кроз стихове.
Говорили су о важности читања поезије и о томе зашто би требало да се сами окушају у песништву. Рекли су да читање доприноси развијању речника, вештини читања и рецитовања, да је забавно и да поправља расположење, посебно када су теме песма њима интересантне и када су у написане веселом тону. Стваралаштво би помогло да разумеју шта их мучи, да се боље осећају и да побољшају своје вештине писања.

Ученицима се допала оваква врста часа, научили су зашто је поезија важна и показали да и сами могу да буду песници. На крају часа договорено је да ће најбољи литерарни (и ликовни) радови ученика бити промовисани на сајту школе.

На исту тему библиотекарка је разговарала и са ученицима првог разреда. Након тога ђаци су имали задатак да у стиховима искажу своје мисли и осећања на теме по избору, као и да опишу свој боравак на Гочу током наставе у природи. Њихови радови ће бити објављени у школском листу.

Овим активностима остварен је један од циљева Развојног плана  у области Подршка ученицима.

 

Лето када сам научила да летим

Ученици свих одељења седмих разреда су у јуну 2022. на часовима српског језика и књижевности са библиотекаром школе Слађаном Галушком и наставницом Александром Протић обрађивали роман Јасминке Петровић „Лето када сам научила да летим“.
Припремили су се тако што су написали приказ датог романа. На часу су читали приказе и са библиотекарком разговарали о роману, тумачили га и упоређивали са истоименим филмом. Пажња је нарочито била посвећена појму  библиотерапије, с обзиром на то да је већини ученика овај термин био непознат, али су успешно проникли у његово значење и разумели начин на који прочитане књиге (или одгледани филмови) утичу на наш живот и како нам могу помоћи да решимо неке проблеме.

Часови су протекли у живом разговору и ученици су на креативан начин усвојили нова знања. Исказали су жељу да се овакав начин рада понови јер им је било веома занимљиво. Ови часови пробудили су у ученицима радозналост и жељу да се боље упознају са опусом Јасминке Петровић, али и да прочитају дела која се помињу у самом роману, које је читала Софија, главна јунакиња. Договорено је да се једно од њих уврсти у програм лектире у осмом разреду.
Ученици су врло лако успели да се поистовете са главном јунакињом и саживе са уметничким светом дела. Књигу би препоручили најпре својим родитељима, са намером да их подсете на то како је бити у годинама када се учи да се лети, али и својим вршњацима, како би им указали на то да не постоје ништа што се не може премостити и да нису усамљени у својим размишљањима.

Реализацијом ових часова остварен је задатак предвиђен Акционим планом – Унапређење праћења и вредновање квалитета наставе и учења. Часу у VII1 одржаном 3. јуна 2022. присуствовала је директорка школе Јована Миленковић, а часу у VII4 одржаном 6. јуна 2022. присуствовала је наставница Наташа Томић. По мишљењу колегиница часови су били веома успешни, ученици су показали да разумеју свет књижевности и филма, као и да њихове поруке умеју да користе за лични развој.

Александра Протић
Слађана Галушка

III4 у Музеју афричке уметности

Ученици III4 и њихова учитељица Светлана Ленаси посетили су Музеј афричке уметности, 3. јуна 2022.
Они су учествовали у ликовној радионици „Импресије о Африци“ у оквиру конкурса који организује музеј за децу и младе на тему „Импресије о Африци“.

Светлана Ленаси

V4 у Народном музеју

Ученици V4 су са одељењским старешином Иваном Смиљковић Чевизовић посетили Народни музеј, 3. јуна 2022.
Уз стручно вођење обишли су један део сталне поставке. Затим су ђаци учествовали у ликовној радионици.

Ивана Смиљковић Чевизовић

Песник у нашој школи

Радислав Јовић је био гост наше школе и 2. јуна 2022. Он је ученицима првог и четвртог разреда представио песме из збирки „У чему је фора“ и „Царство спорта“, разговарао са децом о уметничкој инспирацији и настанку стихова и позвао их да покажу како они доживљавају поезију.
Првацима су посебно биле интересантне песме загонетке чијим су одгонетањем добијали њихове наслове. Затим су су говорили стихове познатих песника и оне које су сами написали.

Четвртаци су рецитовали појединачно, у пару и у групи. Заједно са песником четворо ученика је говорило песму „Чаробни осмех“ која има 27 строфа.

Део часова био је посвећен причи о важности читања поезије – ученици су рекли да се тако богати речник, стичу животна знања и кад су песме веселе, као оне које су чули, поправља се расположење. Они који пишу рекли су да желе да искажу своја осећања и размишљања. Библиотекарка и учитељице су позвале ученике да своје радове донесу у школу и поделе их са друговима.
Сви присутни су оценили часове забавним и поучним.

Слађана Галушка