Лето када сам научила да летим

Ученици свих одељења седмих разреда су у јуну 2022. на часовима српског језика и књижевности са библиотекаром школе Слађаном Галушком и наставницом Александром Протић обрађивали роман Јасминке Петровић „Лето када сам научила да летим“.
Припремили су се тако што су написали приказ датог романа. На часу су читали приказе и са библиотекарком разговарали о роману, тумачили га и упоређивали са истоименим филмом. Пажња је нарочито била посвећена појму  библиотерапије, с обзиром на то да је већини ученика овај термин био непознат, али су успешно проникли у његово значење и разумели начин на који прочитане књиге (или одгледани филмови) утичу на наш живот и како нам могу помоћи да решимо неке проблеме.

Часови су протекли у живом разговору и ученици су на креативан начин усвојили нова знања. Исказали су жељу да се овакав начин рада понови јер им је било веома занимљиво. Ови часови пробудили су у ученицима радозналост и жељу да се боље упознају са опусом Јасминке Петровић, али и да прочитају дела која се помињу у самом роману, које је читала Софија, главна јунакиња. Договорено је да се једно од њих уврсти у програм лектире у осмом разреду.
Ученици су врло лако успели да се поистовете са главном јунакињом и саживе са уметничким светом дела. Књигу би препоручили најпре својим родитељима, са намером да их подсете на то како је бити у годинама када се учи да се лети, али и својим вршњацима, како би им указали на то да не постоје ништа што се не може премостити и да нису усамљени у својим размишљањима.

Реализацијом ових часова остварен је задатак предвиђен Акционим планом – Унапређење праћења и вредновање квалитета наставе и учења. Часу у VII1 одржаном 3. јуна 2022. присуствовала је директорка школе Јована Миленковић, а часу у VII4 одржаном 6. јуна 2022. присуствовала је наставница Наташа Томић. По мишљењу колегиница часови су били веома успешни, ученици су показали да разумеју свет књижевности и филма, као и да њихове поруке умеју да користе за лични развој.

Александра Протић
Слађана Галушка