Поезија и осећања

Библиотекарка је одржала часове са ученицима свих одељења другог разреда на тему Поезија и осећања, 9. и 10. јуна 2022. Циљ часова је био повећање интересовања ученика за читање и стварање поезије и развијање емоционалне и социјалне писмености код ученика.

Ђаци су се на почетку часа упознала са неколико песама из збирки  „У чему је фора“ и „Царство спорта“ Радислава Јовића, а затим су разговарали о осећањима и размишљањима која песник исказује. Избор стихова је направљен тако да се тематски повеже са наставним садржајима и актуелним дешавањима – ученици су цртали на тему пролећа и сунца и слушали стихове о сунцу и пролећу, баве се различитим спортовима и размишљају где ће путовати за распуст  и слушају песме о путовањима и спортовима. Све је то била инспирација да промишљају о темама које су њима важне,  повезују их са својим осећањима и изражавају их кроз стихове.
Говорили су о важности читања поезије и о томе зашто би требало да се сами окушају у песништву. Рекли су да читање доприноси развијању речника, вештини читања и рецитовања, да је забавно и да поправља расположење, посебно када су теме песма њима интересантне и када су у написане веселом тону. Стваралаштво би помогло да разумеју шта их мучи, да се боље осећају и да побољшају своје вештине писања.

Ученицима се допала оваква врста часа, научили су зашто је поезија важна и показали да и сами могу да буду песници. На крају часа договорено је да ће најбољи литерарни (и ликовни) радови ученика бити промовисани на сајту школе.

На исту тему библиотекарка је разговарала и са ученицима првог разреда. Након тога ђаци су имали задатак да у стиховима искажу своје мисли и осећања на теме по избору, као и да опишу свој боравак на Гочу током наставе у природи. Њихови радови ће бити објављени у школском листу.

Овим активностима остварен је један од циљева Развојног плана  у области Подршка ученицима.