Оштро Перце 2021.

Пројекат Оштро Перце реализован од фебруара до априла 2021. године.
Библиотекарка је у фебруару одржала часове у свим одељењима другог, трећег и четвртог разреда и са ученицима разговарала о књигама и читању. Након разговора о важности читања, ученици су говорили о делима која су читали у школи и својим омиљеним књигама. Библиотекарка их је питањима усмеравала на промишљање о књигама, па су тако ученици стицали знање о начину израде критичког осврта и приказа књиге.

У априлу су часови библиотекара били посвећени бајкама, њеним елементима и порукама. Ђаци трећег и четвртог разреда су говорили о омиљеној бајци и о томе шта су научили из ње. Затим су добили упутства за писање бајке и током априла су стварали своје бајковите приче.

Ученици старијих разреда су користили упутства библиотекара за писање приказа књига и бајки у оквиру  часова предмета Српски језик и књижевност и слободних наставних активности Креативно писање, а затим су писали приказе омиљених књига и били су у улози стваралаца бајки. Дечији радови су постављени на паноима у библиотеци, а представљамо их и на овој страни.

Прикази  – Ученица III3
Прикази – Ученици VI1
Бајке – Ученици III4 и VII1
Бајке  – Ученици IV1 и IV3
Бајке – Ученици IV5
Пепељуга у 21. веку – Ученици V1 и V5
Снежана у 21. веку – Ученици VI1

Слађана Галушка