Опремљен кабинет за руски језик

Компанија НИС, у сарадњи са Амбасадом Руске Федерације и Српским одељењем Међународног јавног фонда јединства православних народа, донирала је нашој школи опрему за модерно опремљен кабинет за руски језик.

Свечано уручење донације одржано је 28. јуна 2021.  у кабинету. Присуствовали су Александар Боцан-Харченко, амбасадор Руске Федерације у Републици Србији, Вадим Смирнов, заменик генералног директора НИС-а, Андреја Младеновић, помоћник градоначелника Београда, Наталија Коцев, руководилац Српског одељења Међународног јавног фонда јединства православних народа, и Јована Миленковић, директор школе.

Ученици наше школе су том приликом извели пригодни културно-уметнички програм на руском језику.

Продужено време за примање приговора

Због техничких проблема на порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs, по налогу првог потпредседника владе и министра просвете, науке и технолошког развоја Бранка Ружића, продужава се време за евентуалне приговоре данас до 18 часова.

Родитељи ће на тај начин имати времена да, уколико су незадовољни, приговоре на резултате завршних испита, оставе у школама.

Попуњавање листе жеља

Кораци у попуњавању листе жеља

Чланом 10. Правилника о упису ученика („Службени гласник Републике Србије”, бр. 31/21 и 46/21) прописано је да кандидат за упис у школу, његов родитељ односно други законски заступник, има право да на два начина изрази највише 20 опредељења за даље школовање, у складу са законом, и то:
1) на порталу, електронским путем;
2) у матичној основној школи, писменим путем.
Календаром актиности за спровођење завршног испита и уписа ученика предвиђено је да се попуњавање листе жеља одвија:
1) електронским путем почев од суботе 26. јуна 2021. године у 8 часова до суботе 03. јула 2021. до 24 часа;
2) непосредно у основној школи попуњавањем обрасца листе жеља у суботу и недељу, 03. и 04. јула 2021. године од 8 до 15 часова.

Посебно је важно да се нагласи и да се подсете сви заинтересовани, најпре ученици и њихови родитељи, односно други законски заступници, истовремено и основне школе, на неколико чињеница:
1) ученици би требало да попуне листу опредељења у складу са својим склоностима, али и према реално сагледаним и процењеним могућностима;
2) приликом попуњавања, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, може да попуни до 20 (двадесет) различитих опредељења, које је рангирао по приоритетима;
3) првих неколико опредељења могу да буду оне школе и смерови гимназија или образовни профили које ученик највише жели, а за које је можда мања вероватноћа да ће бити распоређени, имајући у виду укупна постигнућа ученика која се бодују приликом расподеле;
4) у наставку листе опредељења требало би да се исказују школе и смерови гимназија или образовни профили које ученик такође жели да упише, али за које постоји већа вероватноћа да ће бити распоређени на та опредељења;
5) приликом исказивања листе опредељења, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, могу да се воде доњим праговима за упис од претходне године, који су доступни на адреси Портала Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prethodna-godina-pretraga, али наглашавамо да је доњи праг бодова који је потребан да би ученик био распоређен на одређени образовни профил чињеница која се мења сваке године, па ову информацију треба схватити као оквирни, а никако као сигурни показатељ могућности да ученик буде распоређен на конкретан образовни профил;
6) ученик, његов родитељ, односно други законски заступник може да се у сваком тренутку да се обратити основној школи и разредном старешини за помоћ и савете приликом попуњавања листе опредељења и што реалнијег сагледавања могућности расподеле и уписа ученика, уз веома важно подсећање да је помоћ школе саветодавна и да савети о попуњавању које школа даје нису обавезујући за ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника;
7) основна школа нема овлашћења да захтева од ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника, да измени или попуни листу опредељења на дугачији начин него што је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник већ попунио, али школа има важну обавезу да их упозори о могућим последицама које ће ученик сносити ако преда листу опредељења коју је попунио на начин на који је попунио, а не да инсистира на промени листе опредељења, која би била у супротности са исказаним жељама ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника;
у пракси би ово значило:
а) ако је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, поднео електронску листу опредељења, школа не може да захтева од њих да изврши увид у тако поднету листу опредељења (изузев уколико сами не затраже помоћ у прављењу листе опредељења);
б) ако на попуњеној листи опредељења има мали број жеља, школа је дужна да упозори да постоји могућност да ученик остане нераспоређен, али не може да инсистира да се попуни свих дведесет опредељења;
в) ако је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, попунио опредељења за која је потребно обавити додатни лекарски преглед, школа га упозорава на ту чињеницу, али не може да захтева да се такво опредељење избрише са листе (без обзира на то да ли неко из школе сматра да тај ученик за ту жељу испуњава или не испуњава потребне здравствене услове);
г) ако је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, попунио опредељења за која је потребно да је испуњен услов да је положен одговарајући пријемни испит, а ученик није положио тај испит, обавити додатни лекарски преглед, школа га упозорава на ту чињеницу, али не може да захтева да се такво опредељење избрише са листе;
д) приликом исказивања опредељења кандидати, који су положили одговарајући пријемни испит за више школа или образовних профила за које је услов положен одговарајући пријемни испит, опредељења исказују по редоследу који одговара интересовањима кандидата;
ђ) опредељења за која је потребно да је ученик положио одговарајући пријемни испит или испунио друге додатне услове, могу да буду наведена на било ком месту у листи опредељења (не морају да буду наведена на првом или првим местима листе);

8) школа је дужна да провери да ли су сви ученици поднели листу опредељења, није од утицаја на који начин је поднета листа (електронским путем или непосредно у школи) а тај податак могу да провере на званичним извештајима које школа добија, уколико за неког ученика није поднета листа опредељења, школа је дужна да контактира родитеља, односно другог законског заступника о разлозима због којих није поднео листу опредељења и да ту информацију заведе као службену белешку, што за школу представља довољан доказ о томе да ли ће ученик наставити образовање у средњој школи, односно, није потребно да се од родитеља односно других законских заступника, тражи да долазе и потписују изјаву да за конкретног ученика неће подносити листу опредељења;
9) школа има обавезу да још једном обавести родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су седми разред завршили у иностранству или у страној школи у Републици Србији, да се за те ученике не попуњава листа опредељења, него да се ти ученици уписују на основу одлуке окружне комисије, те да их још једном подсети да поднесу захтев и потребну документацију у окружну комисију, напомињемо да се одлуке за упис ових ученика доносе са датумом после датума расподеле осталих ученика;
10) На сајту Министарства објављени су
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU-PRECISCEN-TEKST-ZA-SLANJE-MAJ-12-21.pdf,
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/STRUCNO-UPUTSTVO-UPIS-2021-2022-POTPISANO-ZA-SLANJE-APRIL-22-21.pdf,

 

Угледни час у III3

Угледни час (двочас) из српског језика одржан је 27. маја 2021. у одељењу III3. Ученици су у групном раду обрадили и анализирали бајке браће Грим.
Часу су присуствовали педагог, психолог, библиотекар, као и неколико учитељица трећег и четвртог разреда наше школе.

У уводном делу часа, помоћу презентације, ученици су се подсетили свих бајки које су претходно обрадили на три школска часа заједно са учитељем. Затим су самостално и у групи анализирали преостале три бајке на основу материјала који је припремио учитељ. Изазов часа је био тај што ученици нису знали коју ће бајку добити од преостале три необрађене. Ова тешкоћа је превазиђена тако што су ученици радили у групи, заједно дискутовали и записивали најбоље могуће одговоре на задата питања.
У завршном делу часа представници група су прочитали одговоре на питања.
За сам крај часа ученици су поновили основне карактеристике бајке кроз групно решавање квиза на паметном телефону. Тако су добили и упутство за самосталне писање бајке у оквиру израде домаћег задатка. Касније су ове бајке илустроване, па је настала Збирка одељењских бајки одељења III3.
У оквиру вредновању активности ученици су рекли да им час био интересантан зато што су сарађивали и радили у групи.

Ивана Уљанов

Донација спортских реквизита

Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Град Београд су у оквиру акције Школа бесплатног спорта донирали нашој школи спортске реквизите, 18. јуна 2021.

Свечаном догађају присуствовали су министар омладине и спорта Вања Удовичић, заменик градоначелника Београда Горан Весић и представници Градске општине Врачар.
Најављено је да ће се, у оквиру пројекта, за децу од првог до четвртог разреда у дванаест београдских општина увести бесплатне школе спортова, од септембра 2021.

Након званичног дела и изјава за медије, министар се придружио ђацима на спортском терену у игри између две ватре.

 

Такмичење „Дабар“

Ученици наше школе су учествовали на ревијалном такмичењу „Дабар“ које је реализовано од 23. 11. 2020. до 4. 12. 2021 године.

На републичко такмичење су се пласирали:
Никола Шами V2
Богдан Благојевић V2
Марина Ивановић VI3
Вук Булат VI3
Ђорђе Илић VI4

Ревијално републичко такмичење је одржано 28. 5. 2021. године и ученици су постигли одличне резултате.

Бојана Весковић и Наташа Томић, ментори

 

Угледни час у II5

Учитељица Невена Љамић одржала је 10. јуна 2021. угледни час из математике у одељењу II5, наставна јединица Текстуални задациСабирање и одузимање до 100.
На динамичан и занимљив начин ученици су утврдили стечена знања о сабирању и одузимању бројева до 100 кроз решавање текстуалних задатака, као и о редоследу рачунских операција.
Час је део примене знања стечених на семинару „Дигитална учионица“, те је била видљива примена савремених технологија – коришћење интерактивне табле, различитих образовних ресурса и мултимедијалних програма. Применом интегративне наставе направљена је унутарпредметна и међупредметна корелација, па су тако ученици обновили знања и о разломцима, деловима биљака и ребусима. Цео контекст часа смештен је у причу о јунацима из цртаног филма Штрумпфови, што је ученицима било посебно занимљиво.
Часу су присуствовали помоћник директора Татјана Перишић, одељенске старешине других одељења и учитељи из продуженог боравка. Сви присутни на часу истакли су да је циљ часа успешно реализован, да су деца била мотивисана и активна, да је учитељ уважавао потребе и могућности сваког ученика и показао изузетне дигиталне компетенције.
Ученици су рекли да им се час допао и да би волели да имају више оваквих часова.

Невена Љамић