Угледни час у II5

Учитељица Невена Љамић одржала је 10. јуна 2021. угледни час из математике у одељењу II5, наставна јединица Текстуални задациСабирање и одузимање до 100.
На динамичан и занимљив начин ученици су утврдили стечена знања о сабирању и одузимању бројева до 100 кроз решавање текстуалних задатака, као и о редоследу рачунских операција.
Час је део примене знања стечених на семинару „Дигитална учионица“, те је била видљива примена савремених технологија – коришћење интерактивне табле, различитих образовних ресурса и мултимедијалних програма. Применом интегративне наставе направљена је унутарпредметна и међупредметна корелација, па су тако ученици обновили знања и о разломцима, деловима биљака и ребусима. Цео контекст часа смештен је у причу о јунацима из цртаног филма Штрумпфови, што је ученицима било посебно занимљиво.
Часу су присуствовали помоћник директора Татјана Перишић, одељенске старешине других одељења и учитељи из продуженог боравка. Сви присутни на часу истакли су да је циљ часа успешно реализован, да су деца била мотивисана и активна, да је учитељ уважавао потребе и могућности сваког ученика и показао изузетне дигиталне компетенције.
Ученици су рекли да им се час допао и да би волели да имају више оваквих часова.

Невена Љамић

Угледни час у III1 и III4

Угледни и  јавни час на коме су ученици III1 и III4 представили пројекат Еко бајка одржан је 10. јуна 2021. у свечаној сали.

Часу су присуствовали ученици оба одељења и учитељице Јована Симић и Ивана Милошевић, библиотекарка Слађана Галушка и гости – ученици III3  и њихова учитељица Ивана Уљанов, наставнице Ивана Глумац и Ана Стојановић, педагог Татјана Перишић и директор школе Јована Миленковић.

Ђаци су извели представу Бајка о краљевству на ушћу двеју река кроз коју су показали знања у вези са бајкама, заштитом животне средине и рециклажом. Део представе чинила су и квиз питања за публику.
У вредновању активности пројекта ученици учесници су рекли да је било веома занимљиво, свидела им се сарадња два одељења, састављање бајке и квизова и глума.  Гости су похвалили идеју да се знања из природе и друштва повежу са бајком и оценили су да је представа била веома успешна и забавна.

Активности и продукти пројекта су представљени на четири странице онлајн одељењског часописа Чаролије враголијечије су теме бајка, рециклажа, представа и извештајПостављен је текст бајке, дечији ликовни радови, прилог о еколошком кутку, квизови, фотографије са представе и извештаји о току пројекта.

Слађана Галушка