Обавештење о пробном завршном испиту

Правилником о календару образовно–васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину и ове године Министарство просвете, науке и технолошког развоја, организује пробни завршни испит у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит.

Сврха пробног завршног испита је:

  1. Симулација процеса завршног испита – ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, прибор који је потребан за израду тестова, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора),
  2. Увид у спремност ученика за завршни испит у овом тренутку, као и на чему треба радити у наредном периоду.

У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда ће у оквиру пробног завршног испита
– у петак, 25. марта 2022. године у 13.00 часова полагати тест из математике,
– у суботу, 26. марта 2022. године у 9.00 часова полагати тест из српског (матерњег) језика, а у 11.30 часова комбиновани тест (биологија, физика, историја, географија и хемија).

Пробни завршни испит организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

Ученици пробни завршни испит полажу у учионици. У једној учионици полаже највише 15 ученика и дежура један наставник.

Ученици се распоређују у учионице и клупе према редном броју ученика са Јединственог списка ученика који ће бити благовремено истакнут у простору школе пре пробног завршног испита.

Ученици, приликом полагања пробног завршног испита у учионици, код себе могу имати само неопходан прибор за рад (графитна оловка, гумица, хемијска оловка, троугао, лењир и шестар). Поред тога ученици могу имати код себе оверену ђачку књижицу и флашицу воде.

Мобилни телефон и дигитрон нису дозвољени. Све ствари ученика (јакне, ранчеви, торбице, пернице, мобилни телефон) ученици ће пре почетка испита одложити у за то предвиђену просторију.

Повратну информацију о резултатима пробног завршног испита, (процена постигнућа и смернице за даље учење) ученици ће добити од својих предметних наставника.

Татјана Перишић, помоћник директора

Обавештење за родитеље

На седници Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда донета је одлука да се одреди додатни рок за подношење пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за ученике првог и другог разреда основних јавних школи на територији града Београда за школску 2021/2022. годину.

Додатни рок почиње 14. марта и трајаће до 25. марта 2022. године. Пријава/допуна се доставља лично на адресу Трг Николе Пашића бр. 6.

Рок за доставу је 25.03.2022.  године до 15.30 часова.

За све нејасноће будите слободни да нас контактирате на телефон: 011/3216-246 или 011/3216-180, а све информације су објављене на адреси www.fondzamladebeograd.rs.