Басна и прича

Током фебруара 2022. библиотекарка је у сарадњи са наставницима одржала часове у свим одељењима млађих разреда и са ученицима разговарала о важности читања књига, библиотерапији и начину писања приказа.

Ученици првог разреда су читали басну „Лисица и гавран“ и причу „Голуб и пчела“, препричавали их и говорили о томе шта су научили из њих.

Ученици I1 су писали приказе и цртали илустрације ових прича.
Њихови радови су у документу Прикази и илустрације.

Слађана Галушка