Поштовани родитељи,

У току је пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у средње школе и образовне профиле за које је неопходан услов да кандидат положи одговарајући пријемни испит.

Пријава се врши електронским путем преко портала Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) од 12. до 15. 04. 2021. године.

Пријава се врши и непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем пријаве у четвртак и петак 15. и 16. 04. 2021. године од 9 до 16 часова.

Накнадни рокови за пријављивање за полагање пријемних испита нису предвиђени.

Пријава у средњој школи се подноси искључиво на обрасцу који је постављен на овој страни, а може и да се одштампа са линка https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator.

Родитељ, односно други законски заступник ученика, који пријаву предаје непосредно у школи, попуњава образац у два примерка, од којих један остаје у средњој школи, а на другом средња школа потврђује пријем пријаве и тај примерак предаје родитељу, односно другом законском заступнику као доказ да је предао пријаву.

Пријава за пријемни испит

Author

Sladja