Енциклопедије

Ученици трећег разреда су се упознали са енциклопедијама за децу на часовима библиотекара, који су одржани у сарадњи са учитељима у учионицама, од 1. до 12. априла 2021.
Циљ часова је био стицање основних знања о енциклопедијама и коришћењу енциклопедија као извора сазнања и истраживања.

Библиотекарка је са ђацима прво разговарала о разлици између књижевности и научне литературе. Затим је сваки ђак добио једну књигу из едиција Енциклопедија Свезнање и Oxford Школска енциклопедија и након разгледања, изабрао чланак који је представио својим друговима.  Ученици су разговарали и о важности илустрација у енциклопедијама за децу. На крају часа ђаци су говорили и о Википедији као онлајн енциклопедији.
Библиотекарка је позвала ученике да дођу у библиотеку и наставе са читањем и проналажењем интересантних информација у енциклопедијама.