Оштро Перце – радови

Пројекат Оштро Перце  је реализован од октобра 2022. до маја 2023. Наставници и библиотекарка су организовали часове тематске наставе за ученике трећег и шестог разреда, као и часове за обраду књижевних дела предвиђена програмом пројекта и часове посвећене изради задатака/радова у различитим категоријама. Пројекат је реализован кроз две групе активности:
1. Библиотерапија – разговор о књизи, развијање емоционалне и социјалне писмености
Након читања дела предвиђених програмом деца су промишљала о понашању ликова и ситуацијама у којима се налазе, поредили их са својим животом (кроз личне примере) и стицали нове увиде (закључке и поуке) који могу да им помогну у проналажењу решења личних проблема. Тако су развијали вештине емоционалне и социјалне писмености (управљање емоцијама, изградња идентитета и успешна комуникација).
2. Израда задатака развијање креативности
Даље активности су обухватиле разговор о делу и приказивање његовог садржаја из различитих углова што подразумева креативност. Ученици трећег разреда су писали приказе прочитаних дела и илустровали их. Цртали су корице за књигу „Од читања се расте“ и писали саставе у вези са књигама и читањем. Књигу су приказали кроз разговор са њеним јунацима који су сада ученици трећег разреда. Састављали су причу по узору на бајку „Себични џин“, драматизовали је и извели као драмски комад. Роман „Доживљаји мачка Тоше“ представили су кроз разгледнице, поруке, које јунаци пишу једни другима. Ученици шестог разреда су писали приказ романа „Мој дека је био трешња“, говорили о догађајима из романа из угла неког од јунака и осмишљавали интервју са појединим ликовима. На часовима технике и технологије израђивали су модел сеоског дворишта, на часовима ликовне културе цртали илустрације.

Слађана Галушка

Представљамо најуспешније радове.

Први разред

Други разред

Трећи разред

Шести разред

Осми разред