Креативна библиотерапија

О примени  библиотерапије у нашој школи, засноване на читању и интерпретацији књижевних дела, Слађана Галушка је написала стручни рад Креативна библиотерапија у школској библиотеци. Рад је објављен у часопису Библиотекар (2/2021) који објављује Библиотечко друштво Србије.

У раду су престављени примери из праксе школског библиотекара у раду са децом кроз реализацију неколико пројеката, међу којима је и Оштро Перце, пројекат који доприноси развијању читалачке, медијске и дигиталне писмености ученика.