Школска 2023/2024.

Распоред додатне и допунске наставе 

Распоред одржавања припремне наставе за ученике осмог разреда 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби 

Распоредом нису обухваћене писмене провере знања у трајању до 15 минута.

Старији разреди

Млађи разреди

1. разред
2. разред
3. разред
4. разред

Контролне везбе из енглеског језика:
3. разред – 25. и 34. недеља
4. разред – 26. и 35. недеља