Допунска и додатна настава, ЧОС и ЧОЗ

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште 2020/2021.

Наведеним распоредом нису обухваћене писмене провере знања у трајању до 15 минута.

Старији разреди

Млађи разреди

2. разред
3. разред
4. разред

Измене у распореду писмених провера до краја првог полугодишта школске 2020/2021. за четврти разред:
Наставна недеља од 7. до 11. децембра – Писмени задатак из српског језика
Наставна недеља од 14. до 18. децембра – Писмени задатак из математике

Распоред контролних задатака из енглеског језика