Допунска и додатна настава, ЧОС и ЧОЗ

Распоред додатне, допунске наставе, ЧОС и ЧОЗ за школску 2020/2021 годину
(други циклус) – друго полугодиште

Распоред додатне подршке ученицима (други циклус) – друго полугодиште

Напомена: Термин за додатну подршку у школи односи се на ученике који, по одлуци родитеља, наставу прате на даљину.

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште 2020/2021.

Наведеним распоредом нису обухваћене писмене провере знања у трајању до 15 минута.

Старији разреди

Млађи разреди

2. разред
3. разред
4. разред

 

Распоред контролних задатака из енглеског језика