Допунска и додатна настава, ЧОС и ЧОЗ

Распоред додатне и допунске наставе и секција за школску 2022/2023. годину

 

Распоред додатне подршке ученицима 

 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби за школску 2022/2023. годину

Наведеним распоредом нису обухваћене писмене провере знања у трајању до 15 минута.

Старији разреди

Старији разреди

Измена распореда: Ученици осмог разреда ће имати контролни задатак из физике у недељи између 13. и 17. марта 2023.

 

Млађи разреди