Правилник о вредновању  стручног усавршавања у установи

Стручно усавршавање 2022/2023.

Извештај о стручном усавршавању 2022/2023.

Читамо, пишемо, стварамо
Пројекат „Позив на маштање“ или „Читамо, пишемо, стварамо“ реализовале су са ученицима III4 и III5 учитељице Милица Растовић и Наталија Мићић и библиотекарка Слађана Галушка од октобра 2022. до априла 2023. Активности су обухватиле часове тематске наставе „Од читања се расте“ „Себични џин“ и „Доживљаји мачка Тоше“. Ученици су анализирали и тумачили три књижевна дела, затим су писали, цртали и глумили, тј. на необичан начин представили та дела и тако промовисали важност читања, писања и стварања. Књигу „Од читања се расте“ су приказали кроз разговор са њеним јунацима који су сада ученици трећег разреда. Тумачили су бајку „Себични џин“, писали приказе бајке и илустровали је. Осмислили су бајку чија је тема себични џин данас и претворили је у драмски текст „Себични музичар“. У марту 2023. су читали роман „Доживљаји мачка Тоше“ Бранка Ћопића, писали су приказе и цртали илустрације, направили пано – причу у сликама састављену од појединачних сцена из романа и разгледнице које су јунаци романа писали једни другима. Продукти пројекта су представљени на посебној веб страни Позив на маштање. Активности су представљене у раду који је је на конкурсу Друштва учитеља Београда Примери добре учитељске праксе освојио прву награду. На конкурс су ослати Сценарио активности и Презентација тока пројекта.
Друштво учитеља Београда је 11. маја 2023. организовало стручни скуп Креативне идеје из учионице 2,  на коме су презентовани радови награђени на конкурсу Примери добре учитељске праксе 2023. Милица Арсић и Наталија Мићић су презентовале рад Читамо, пишемо, стварамо.

Национални образовни ресурси
Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Срспски језик ‒ Мој матерњи језик“, објавио је у фебруару 2023. базу активности којима се развијају  вештине читања, писања, слушања и говорења на страници  Образовни ресурси за неговање културе српског народа и развијање националног идентитета.
Међу осамдесет радова налазе се и радови Иване Милошевић, Слађане Галушке и Маје Шегуљев.
Презентација пројекта је одржана 7. априла 2023. у ОШ „Вук Караџић“ у Београду приказом осам одабраних активности кроз интерактивну демонстрацију. Ивана Милошевић и Слађана Галушка су показале активност за развијање вештина говорења под називом „Кад бих био“ која је погодна за ученике млађих разреда и за часове свих предмета. Кроз дијалог ученици стичу вештине успешне комуникације у различитим ситуацијама. На часовима света око нас и природе и друштва  може се користити за причу о различитим занимањима и тада ученици имају задатак да што јасније покажу како замишљају шта је посао учитеља, продавца, фризера, кувара. тренера…

Тематска настава Од читања се расте
Часови тематске наставе „Од читања се расте“ реализовале су учитељице трећег разреда и библиотекарка са ученицима трећег разреда током једне седмице, од 17. до 21. октобра 2022. године. Активности су повезале обраду књиге „Од читања се расте“, обележавање Месеца књиге и Месеца школских библиотека и причу о важности читања кроз садржај више наставних предмета. Библиотекарка је одржала један час са ученицима сваког одељења и разговарала са њима о утицају прочитаних књига на развој, стицање самопоуздања и одговорности. Детаљи о току часа су дати у припреми Разговор о књизи.
Ток часова је представљен у тексту Тематска настава „Од читања се расте“.
Радови ученика су представљени у документу Од читања се расте.

Стручно усавршавање 2021/2022.

Извештај о стручном усавршавању 2021/2022.

Стручно усавршавање у установи – Стручни радови

Директорка школе Јована Миленковић је положила испит за лиценцу, 19. новембра 2021. у Школској управи Београд. У оквиру припрема за испит спровела је анкету за наставнике и израдила рад у вези са комуникацијом међу наставницима Утицај успешне комуникације међу запосленима на рад школе.

О примени библиотерапије у нашој школи, засноване на читању и интерпретацији књижевних дела, библиотекарка Слађана Галушка је написала стручни рад „Креативна библиотерапија у школској библиотеци. Рад је објављен у децембру 2021. у часопису Библиотекар (2/2021) који објављује Библиотечко друштво Србије.

Стручно усавршавање у установи – Презентације

Наставница Јована Симић је на седници Наставничког већа 4. новембра 2021. презентовала платформу „Чувам те“ и ресурсе које нуди наставницима за рад у настави.
Педагог Татјана Перишић је одржала предавање на седници Наставничког већа 19. јануара 2022 године на тему „Улога школе у реаговању на насиље“.
На истој седници Татјана Перишић је приказала вебинар „Формативно оцењивање у дигиталном окружењу“ које је реализовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у мају 2020. и  упутила чланове Наставничког већа на линк са  презентацијом и снимком.

Стручно усавршавање 2020/2021.

Извештај о стручном усавршавању 2020/2021.

 

Стручно усавршавање 2019/2020.

Стручно усавршавање у установи – Пројекти

2000 Дигиталних учионица
Припрема за час Осећања Марије Вујовић

ФинПис
Активности пројекта су представљене у школском листу Маштарије, број 13.

Месец и ја
Месец и ја – јавни час 
Месец и ја – угледни час
Ток и продукти пројекта представљени су на страни Месец и ја.
Активности пројекта наставница Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка су представиле кроз рад за конкурс „Дигитални час 2019/2020“ чиме су промовисана потигнућа ученика и наставника. Рад под називом Месец и ја освојио је прво место.

Пећински цртежи

Жанрови у музици 20. века

Прослава Божића и Нове године

Кад порастем, бићу
Активности и продукти пројекта су представљени на посебним странама у оквиру дигиталног одељењског часописа Чаролије враголије. Активности пројекта наставница Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка су представиле кроз рад за конкурс Друштва учитеља Београда „Примери добре учитељске праксе“. Рад под називом Кад порастем, бићу добио је похвалу. Активности су презентоване у документу Кораци пројекта.

Том као ја
Припрема за час  Марк Твен: Том Сојер,  мр Маје Анђелковић Шегуљев

Робинзон Крусо
Активности пројекта су представљене у прилогу у школском листу Маштарије, број 15.

 

Стручно усавршавање у установи – Презентација семинара

Наташа Томић је похађала семинар „Игролико учење путем рачунара“.
Презентација семинара

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]