У нашој школи настава се одвија у периоду од 8.00 до 14.00 часова, у једној смени.

Бесплатни продужени боравак ради до 18.00 часова.
Часови допунске, додатне наставе, секције и изборни предмети реализују се после часова редовне наставе.

Ученици од првог разреда уче енглески језик, а од петог разреда могу да уче руски или француски језик.
Од првог до осмог разреда ученици похађају веронауку или грађанско васпитање као изборне предмете.

Посебну пажњу посвећујемо спорту и физичкој активности и нашим ученицима су на располагању две фискултурне сале (велика и мала). Добро опремељени информатички кабинети и дигитални кабинет омогућују квалитетнију наставу не само информатике него и коришћење информационих технологија и у настави других предмета.

У трећем и четвртом разреду похађају следеће изборне предмете:

  • Народна традиција
  •  Од играчке до рачунара
    У току године ученици похађају само један од понуђених предмета.

Од петог до осмог разреда похађају следеће изборне предмете:

  • Цртање, сликање, вајање
  • Чувари природе
  • Свакодневни живот у прошлости
  • Хор и оркестар
  • Информатика и рачунарство
  • Изабрани спорт – рукомет и одбојка

У току године ученици похађају само један од понуђених предмета.

Анкетирање ученика за избор предмета се врши крајем текуће школске године за наредну школску годину.