У нашој школи настава се одвија у периоду од 8.00 до 15.00 часова, у једној смени.

Бесплатни продужени боравак ради до 18.00 часова.
Часови допунске и додатне наставе и секције реализују се после часова редовне наставе.

Ученици од првог разреда уче енглески језик, а од петог разреда могу да уче руски или француски језик.
Од првог до осмог разреда ученици похађају веронауку или грађанско васпитање као изборне предмете.
Ученицима страијих разреда је у школској 2022/2023. години понуђено 9 различитих часова слободних наставних активности: Креативно писање, Медијска писменост, Чувари природе, Цртање, сликање и вајање, Забавна математика, Здрав живот, Учење о предузетништву, Практична хемија, Хор и оркестар.

Посебну пажњу посвећујемо спорту и физичкој активности и нашим ученицима су на располагању две фискултурне сале (велика и мала). Добро опремљени информатички кабинет омогућава квалитетну наставу информатике.