О библиотеци, књигама и читању

Једина ствар коју заиста мораш да знаш је где се налази библиотека.  – Алберт Ајнштајн

Библиотеке дозвољавају деци да постављају питања о свету и пронађу одговоре.
Дивно је, што кад једном науче да користе библиотеку, врата учења су им увек отворена.
Лаура Буш

Ако је могуће да се на овом свету ужива у одређеном врховном добру, одређеној савршеној и потпуној срећи, верујем да нема ничег пожељнијег од дијалога и плодне и пријатне забаве коју мудар човек може да пронађе у једној Библиотеци. – Габријел Ноде

Идеје које су ми промениле живот добила сам читајући. – Бел Хукс

Рај сам одувек замишљао као својеврсну библиотеку. – Хорхе Луис Борхес

Не знам ниједан проблем који сат времена читања није ублажио. – Чарлс де Секондат

Више вредних идеја се може наћи у најмањој књижари него у читавој историји телевизије. – Ендру Рос

Књиге могу бити опасне. На најбоље би требало ставити упозорење: „Може променити ваш живот“. – Хелен Ексли

Добри пријатељи, добре књиге и чиста савест: то је идеалан живот. Марк Твен

Нема шармантнијег намештаја од књига. – Сидни Смит

Направити библиотеку у кући, значи подарити јој душу. – Цицерон

Увек носите књигу са собом. Оно што ћете бити за пет година, највише зависи од две ствари: од људи с којима проводите време и од књига које читате. – Робин Шарма

 

Школска библиотека

Школска библиотека ОШ „Свети Сава“ се налази у приземљу школе. Састоји се из три дела: читаонице, дела у ком је смештен највећи до књижног фонда и дела за рад библиотекара. Фонд чини 12000 књига. Већи део је намењен ђацима: лектира, белетристика, уџбеници, енциклопедије, речници, приручници, атласи, сликовнице. Библиотека поседује и мали број дечијих часописа. Наставнички фонд чине књиге из различитих научних области, стручно-педагошка и методичка литература, белетристика и стручни часописи.
Библиотечки фонд је добро организован. Књиге су у полицама смештене по УДК систему, а део школске лектире и књиге за најмлађе читаоце су смештене на посебним полицама по разредима. Приступ књигама је слободан.
Сви ученици наше школе чланови су школске библиотеке, као и сви запослени у школи.

У школској библиотеци ученици:

 • читају књиге и часописе,
 • позајмљују књиге које ће читати код куће,
 • разговарају о прочитаним текстовима са библиотекаром,
 • проналазе информације потребне за израду задатка или решавање неког проблема,
 • добијају помоћ у претраживању електронских извора информација и проналажењу одговарајуће информације,
 • учествују у активностима школских пројеката и програмима за обележавање важних дана.

У школској библиотеци наставници:

 • читају књиге и часописе,
 • позајмљују књиге, које ће читати код куће,
 • разговарају о прочитаним текстовима са библиотекаром,
 • проналазе информације потребне за припрему часова и наставног материјала,
 • добијају помоћ у претраживању електронских извора информација и проналажењу одговарајуће информације,
 • припремају поједине активности из школских пројеката и програма за обележавање важних дана.

Школски библиотекар:

 • развија код ученика и наставника навике читања и коришћења библиотеке током читавог живота,
 • промовише читање из забаве и задовољства,
 • обезбеђује различите изворе информација и приступ ка њима,
 • подучава ученике да проналазе, анализирају и критички процењују информације, користе их за стварање новог знања и деле га са другима
 • развија стваралачке способности и креативност код ученика,
 • сарађује са наставницима у планирању, реализацији и вредновању заједничких активности (школски пројекти, тематска настава, обележавање важних дана и догађаја…),
 • мотивише ученике на учење и подучава их вештинама потребним за учење у току целог живота
 • користи савремене методе рада и електронско учење,
 • води библиотечко пословање (инвентарисање, сигнирање, каталогизација, класификација чување и заштита библиотечке грађе, ревизија… ),
 • сарађује са локалном заједницом у организацији програма културних активности,
 • промовише рад школске библиотеке и школе, уређује школски лист и веб страну библиотеке.

Школски библиотекар учествује и у организацији и реализацији пројекта Оштро Перце.
Програм и наставни материјал пројекта налазе се у виртуелној/електронској учионици на сајту Супер учење.

Слађана Галушка, библиотекар