УПРАВА ШКОЛЕ Јована Миленковић – директор школе
Татјана Перишић – помоћник директора
Ђурђица Јововић – секретар
 АДМИНИСТРАЦИЈА Ивана Вукојевић – шеф рачуноводства
Јелена Стаменковић – благајник
СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ
Вера Ристивојевић – психолог
Татјана Перишић – педагог
Сузана Крчмар – педагог
Слађана Галушка – библиотекар
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
Данијела Ардолић – I-1
Снежана Ђуричковић – I-2
Гордана Бакић – I-3
Драгана Томанић – I-4
Марија Илић – II-1
Ивана Грковић – II-2
Снежана Бали – II-3
Јелена Маринковић  – II-4
Наталија Мићић – II-5
Бранкица Виторовић – III-1
Вера Храстински – III-2
Драгана Златић – III-3
Светлана Ленаси – III-4
Весна Зец – III-5
Јована Симић – IV-1
Горица Ивановић – IV-2
Ивана Уљанов – IV-3
Ивана Милошевић – IVI-4
ПРОДУЖЕНИ
БОРАВАК
Милица Кукаљ
Милица Стошић
Ана Гвоздић Љубовић
Ана Савић
Драгана Иветић
Маринел Ардељан
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
Драгана Јањић – наставник српског језика
Ивана Марковић – наставник српског језика
Александра Протић – наставник српског језика
Ана Стојановић – наставник српског језика
Александра Бошковић – наставник енглеског језика
Мариана Станимировић – наставник енглеског језика
Марина Луковић – наставник енглеског језика
Маја Симић – наставник енглеског језика
Оливера Филиповић – наставник француског језика
Гордана Мишковић Суботички – наставник француског језика
Јелена Вукичевић Радојчић – наставник руског језика
Ивана Петровић – наставник руског језика
Јелена Ивановски – наставник математике
Михаило Милисављевић – наставник математике
Никола Јовчић – наставник математике
Марина Давидовић – наставник математике
Наташа Станић – наставник физике
Јелена Стошић – наставник физике
Весна Сурчински Миковиловић – наставник биологије
Јелена Симић Бодирога – наставник биологије
Сара Јакић – наставник биологије
Марија Милинковић – наставник хемије
Невена Пауновић – наставник географије
Срђан Протић – наставник географије
Владо Маријан – наставник историје
Драгана Мириловић – наставник историје
Ивана Смиљковић-Чевизовић – наставник ликовне културе
Станица Младеновић – наставник ликовне културе
Биљана Буловић Марић – наставник музичке културе
Јасминка Ристић – наставник технике и технологије
Бојана Весковић – наставник технике и технологије
Наташа Томић – наставник технике и технологије
Ирина Гајић – наставник технике и технологије и информатике и рачунарства
Слађана Томић – наставник физичког васпитања
Војислав Калезић – наставник физичког васпитања
Владимир Карановић – наставник физичког васпитања
Предраг Младеновић – наставник верске наставе
Марко Митровић – наставник грађанског васпитања
ПОМОЋНО-
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
Владимир Јанковић – домар
Бранко Карна – домар
Десанка Грубјешић – сервирка
Данијела Костадиновић – спремачица
Драгана Петровић – спремачица
Весна Даниловић – спремачица
Јелена Јанковић – спремачица
Ружица Продановић – спремачица
Драгана Јанковић – спремачица
Ружа Радулашки – спремачица
Божана Ђорђевић – спремачица
Биљана Јевтић – спремачица
Весна Видовић – спремачица
Владица Попадић Павловић – спремачица
Биљана Миленковић – спремачица
Душанка Савић Дангубић – спремачица
Радојка Савић Радојевић – спремачица