УПРАВА ШКОЛЕ Јована Миленковић – директор школе
Слађана Галушка – помоћник директора
Душанка Тајић – секретар
 АДМИНИСТРАЦИЈА Ивана Вукојевић – шеф рачуноводства
Јелена Стаменковић – благајник
СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ
Маја Димитријевић – психолог
Татјана Перишић – педагог
Слађана Галушка, Ана Стојановић – библиотекари
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
Бранкица Виторовић – I-1
Марија Вујовић – I-2
Драгана Златић – I-3
Светлана Ленаси – I-4
Весна Зец – I-5
Јована Симић – II-1
Горица Ивановић – II-2
Ивана Уљанов – II-3
Ивана Милошевић – II-4
Данијела Ардолић – III-1
Вера Храстински – III-2
Снежана Ђуричковић – III-3
Драгана Томанић – III-4
Гордана Бакић – III-5Марија Илић – IV-1
Ивана Грковић – IV-2
Снежана Бали – IV-3
Ана Љубовић Гвоздић  – IV-4
Наталија Мићић – IV-5
ПРОДУЖЕНИ
БОРАВАК
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
Драгана Јањић – наставник српског језика
Ивана Марковић – наставник српског језика
Маја Анђелковић Шегуљев – наставник српског језика
Ана Стојановић – наставник српског језика
Александра Бошковић – наставник енглеског језика
Мариана Станимировић – наставник енглеског језика
Марина Луковић – наставник енглеског језика
Маја Симић – наставник енглеског језика
Оливера Филиповић – наставник француског језика
Јелена Вукичевић Радојчић – наставник руског језика
Ивана Петровић – наставник руског језикаЈелена Ивановски – натавник математике
Ана Брезо – наставник математике
Никола Јовчић – наставник математике
Наташа Станић – наставник физике
Весна Сурчински Миковиловић – наставник биологије
Јелена Симић Бодирога – наставник биологије
Марија Несторовић – наставник хемијеНевена Пауновић – наставник географије
Срђан Протић – наставник географије
Владо Маријан – наставник историје
Драгана Мириловић – наставник историје
Ивана Смиљковић-Чевизовић – наставник ликовне културе
Биљана Буловић Марић – наставник музичке културеЈасминка Ристић – наставник техничког образовања
Драган Антић – наставник техничког образовања
Наташа Томић – наставник техничког образовања
Бојана Весковић – наставник техничког образовања и информатике
Слађана Томић – наставник физичког васпитања
Војислав Калезић – наставник физичког васпитања
Владимир Карановић – наставник физичког васпитања
Предраг Младеновић – наставник верске наставе
Марко Митровић – наставник грађанског васпитања
ПОМОЋНО-
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
Владимир Јанковић – домар
Бранко Карна – домар
Десанка Грубјешић – сервирка
Данијела Костадиновић – спремачица
Драгана Петровић – спремачица
Марија Петровић – спремачица
Јованка Симић – спремачица
Ружица Продановић – спремачица
Снежана Ненадовић – спремачица
Ружа Радулашки – спремачица
Божана Ђорђевић – спремачица
Биљана Јевтић – спремачица
Весна Видовић – спремачица
Владица Попадић Павловић – спремачица
Биљана Миленковић – спремачица
Душанка Савић Дангубић – спремачица
Радојка Савић Радојевић – спремачица