Учење о предузетништву у VIII5

На часовима Учења о предузетништву ученици VIII5 су током првог полугодишта 2023/2024. у оквиру радионице Остваривање права потрошача и Декларација производа представили своје радове у виду паноа и презентација. Панои које су ученици израдили, изложени су у учионици број 4.

Наташа Томић