Мој дека је био трешња

У оквиру пројекта Оштро Перце наставница српског језика Сања Бублић, библиотекарка Слађана Галушка, наставници грађанског васпитања Марко Митровић, веронауке Предраг Младеновић и технике и технологије Наташа Томић и  Ирина Гајић организовали су часове тематске наставе  са ученицима шестог разреда на тему „Мој дека је био трешња“, у марту 2023.
Циљ часова је био Оспособљавање ученика да тумаче роман „Мој дека је био трешња“, свет књижевног дела доведу у везу са сопственим искуством, размишљањима и светом у којем живе, и самостално креативно стваралаштвo.
На часовима српског језика ученици су анализирали роман, разговарали о доживљајима јунака, препознавали поједине ситуације из света књиге у свом животу, откривали поруке. Добили су задатак да пишу приказ романа, да испричају догађаје из романа из угла неког јунака или осмисле интервју са појединим ликовима.
Након тумачења романа на часовима српског језика, ученици су о роману причали и на часовима веронауке и грађанског васпитања разматрајући питања као што су: породичне вредности, живот у селу и граду, губитак ближњих и сл. На часовима технике и технологије израдили су модел сеоског дворишта.
Ученица VI3 Миа Караџић је направила пано од илустрације романа и кратког приказа.
Ученици VI1 су направили макете сеоског домаћинства

Слађана Галушка

Доживљаји мачка Тоше

За ученике трећег разреда учитељице и библиотекарка су организовали у марту 2023. часове тематске наставе „Доживљаји мачка Тоше“.
На часовима српског језика ученици су са библиотекарком анализирали и тумачили роман „Доживљаји мачка Тоше“, одређивали су тему, поруке и особине ликова, уочавали основну структуру и елементе дечијег романа. Причали суо деловима књиге који су их насмејали и откривали различите начине на које писац гради хумор, као што су бајковита садржина приче, пуна необичних локација и догађаја и неочекиваних обрта, имена места и ликова, изокретање смисла, употреба устаљених фраза итд. Говорили о томе зашто је коришћење хумора важно за њих када читају неко дело и замишљали како би свој текст учинили смешним и забавним за читаоце. Откривали су значења непознатих речи и устаљених израза.
Ученици су писали приказе романа и илустровали га цртежима и фигурицама од пластелина.
Ученици III4 и III5 су добили задатак да осмисле разгледнице које би јунаци романа писали једни другима. На часу одељењског старешине одржана је радионица на тему Пријатељство. Разговарали су о неговању другарства и препознавали негативне, неприхватљиве, облике понашања у игри на часу физичког васпитања. На часовима природе и друштва ђаци су учили како књижевна дела, часописи и видео прилози могу бити историјски извори, читали су текстове и гледали телевизијске емисије о Бранку Ћопићу.
Ученици су оценили активности веома интересантним, посебно прављење разгледница и писање поруке са елементима хумора.

Слађана Галушка

Ученици VI3 у Библиотеци града Београда

У оквиру часова слободних наставних активности Медијска писменост ученици VI3 су са предметним наставником Марином Луковић посетили Библиотеку града Београда, дечије одељење „Растко“ на Врачару, 31. марта 2023.
Ученици су обишли библиотеку и упознали се са књижним фондом. У априлу и мају 2023. је акција уписа са 50 % умањењем чланарине тако да ћемо следећег петка поново ићи да се учланимо.

Марина Луковић

Пролеће у I1

Пролеће је стигло у наше крајеве и ученици  I1 су одлучили да га дочекају шареним дрвећем.
Уз мало папира, фломастера и вредних прстића успели су да створе шарене и занимљиве крошње. Тимски рад је много помогао у раду. Научили су да је све лакше када поделе посао.

Александра Дамљановић