Обавештење – Упис првака који не живе на територији општине Врачар

Родитељи или други законски заступници будућих првака (рођени од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године), дужни су да поднесу захтев изабраној школи за упис деце у први разред уколико територијално не припадају општини Врачар.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.
Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара 2023. године.
Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2023. године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Захтеве можете преузети испод текста и донети у школу до 01. фебруара или можете исте попунити у школи. Потребно је да поред захтева приложите фотокопију пребивалишта детета и фотокопију извода из матичне књиге детета.

Захтев