Вештине комуникације и писмености за 21. век

Библиотекарка и наставница информатика и рачунарства одржале су у фебруару 2022. часове за ученике шестог разреда у вези са комуникацијом и вештинама информационе, медијске и дигиталне писмености. Припремљене су текстови, презентације и флајери за те часове.
Они су коришћени и на часовима слободних наставних активности Предузетништво, Чувари природе, Комуникација и медији и Здрав живот које су у марту 2022. одржали библиотекарка и наставници Александра Бошковић, Невена Пауновић, Бојана Весковић, Слађана Томић и Владимир Карановић. Договорено је да ученици шестог разреда израде разноврсне медијске поруке кроз које ће представити знање стечено на часовима слободних наставних активности.

Комуникација, медији и библиотеке

Комуникација је успостављање односа са другима, споразумевање. Сва жива бића комуницирају међу собом и размењују информације.
Реч медиј односи се на различите начине, канале, за комуникацију између двоје или више људи, или на слање поруке одређеној публици. Новине, радио, телевизија, интернет, све су то врсте медија. Захваљујући техничком напретку данас смо скоро стално изложени медијима. Поруке су свуда око нас – билборди, знакови, па чак и натписи на мајицама. Имамо телевизоре, рачунаре, паметне телефоне, интернет, онлајн видео канале, друштвене мреже.

Библиотека бира, чува и испоручује информације у различитим изворима, документима, у разноврсним формама, медијима, укључујући и дигиталне.

Медији имају више улога: они образују, информишу и забављају. Оно што знамо потиче из личног искуства, школе и разговора са другима, али пре свега из медија. Данашњи масовни медији, посебно дигитални, омогућавају брзи долазак до информација о свему што нас занима. Медији обликују наше размишљање о стварности и утичу на то како говоримо, шта купујемо, како опажамо друге и зашто се понашамо тако како се понашамо. Да бисмо што боље користили медије и лакше пронашли потребне информације у одређеном облику (штампаном или дигиталном) треба да поседујемо информациону, медијску и дигиталну писменост.
Кад научимо да читамо и пишемо постајемо читалачки писмени, кад научимо да проналазимо и користимо нама важне информације у различитим медијима, укључујући и дигиталне, и да их сами креирамо, онда смо информационо, медијски и дигитално писмени.

Комуникација

Библиотеке и писменост

Информациона писменост

Медијска писменост

Дигитална писменост

 

Анализа књижевног дела и приказ

Током фебруара 2022. библиотекарка је одржала часове у свим одељењима млађих разреда и са ученицима разговарала о важности читања књига, библиотерапији и начину писања приказа. Деца су након тога писала приказе књига за такмичења Читам, па шта? и Оштро Перце.

Ученици првог разреда су се огледали у тумачењу прича Голуб и пчела и Лисица и гавран, ученици другог разреда су анализирали Андерсенове бајке и књиге Лота прави лом, Страх од књиге и Ја и моја сестра Клара. Трећаци су говорили о доживљају својих омиљених књига и романа Роња, разбојникова кћи, четвртаци су говорили о збирци прича Риба риби гризе реп и роману Бела Грива.

Ђаци су се упознали са појмом библиотерапија и открили како књига може бити лек – када препознају да јунак књиге решава успешно проблем који и они имају, онда знају како да га сами реше.