Библиотерапија и Оштро Перце 2021/2022.

Аутори пројекта „Оштро Перце“ у програму активности за 2021/2022. годину уводе библиотерапију као метод рада са децом на подстицању читања и развијања креативности.

Ове активности ће имати два сегмента:

  1. Читање књига и разговор о њима, препознавање личних проблема и проналажење начина да се они реше,
  2. Креативно писање – учење о елементима добре приче и самостално стваралаштво

Више о библиотерапији прочитајте у тексту Креативна библиотерапија у школској библиотеци.

.