Људска права

На часу Грађанског васпитања са ученицима шестог разреда обновљено је градиво из петог разреда у вези са људским правима, на занимљив и креативан начин. Осмишљено је да се час реализује кроз радионицу и активност под називом Моја и твоја права – наша су права. Циљ је био да се ученицима подигне свест о значају људских права и њиховој суштини.
Ђаци су усвојили да је фундаментални принцип људских права заснован на тези о моралним вредностима и захтевима, чија је суштина да обезбеде здраво и сигурно окружење, како би се људи осећали добро, безбедно и корисно.
На врло инвентиван начин ученици су приказали која су права за њих круцијална, тако што су од папира правили различите облике у оквиру којих су, у писаној форми, исказали која права они желе да имају.
На часу је владала пријатна, весела и радна атмосфера.

Марко Митровић