У оквиру међупредметне посете часовима, часу музичке културе у одељењу 5/2, одржаном 15. септембра 2022. године, присуствовале су директорка школе Јована Миленковић и наставнице разредне наставе Гордана Бакић и Светлана Ленаси.
Наставна јединица је била Обрада шеснаестине ноте. У уводном делу часа ученици су обновили певање Химне Боже правде и Химне Светом Сави, а затим смо прешли на утврђивање појмова из теорије музике који су везани за C-dur лествицу. Ученици су обновили лествицу певањем солмизацијом и абецедом, а затим су певали и каденцу. У склопу обнављања градива певали су песме Роџерс: Солмизација и Шерман: Скале и арпеђа.
Обрада наставне теме – Шеснаестина ноте – почела је учењем песме по слуху К. Бабић: Веверица, а затим ритмичком вежбом у 4/4 такту у којој су заступљене цела нота, половина ноте, четвртина, осмина и шеснаестине ноте. Ученици су на табли урадили ритмичко-мелодијски диктат Сат , а затим су научили ту песму уз певање солмизацијом и уз текст. Ученици су певали и у групама (дечаци и девојчице одвојено), цело одељење уз пратњу наставника на инструменту и а капела, при чему смо обновили и термине везане за вокалну музику, женске и мушке гласове и врсте хорова.
Ученици су били изузетно активни, испуњавали су све  постављене задатке и оправдали очекивања. Исходи у обради теме су у потпуности остварени.
Час је оцењен као изузетно успешан. Директорка школе је после часа изјавила да је са присутним колегиницама уживала на часу.
Истог дана часу у одељењу 5/4, када је обрађена иста наставна јединица, присуствовали су колеге из Стручног већа вештина Владимир Карановић и Ивана Смиљковић-Чевизовић. Они су изјавили да је час био изузетно успешан.

Наставник музичке културе мр Биљана Буловић Марић
Author

Sladja