Обавештење – Пробни завршни испит школске 2020/2021. године

Пробни завршни испит школске 2020/2021. године
(упутство за ученике и родитеље)

Пробни тест из математике полаже се 09. 04. 2021. у 13.00 часова
Пробни тест из српског језика полаже се 10. 04. 2021. у 09.00 часова
Комбиновани тест полаже се 10. 04. 2021. у 11.30 часова

Дозвољени прибор за ученике:
ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица.

– Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.

– Ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика.

– У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика (налази се на огласној табли у холу школе).

На дан полагања пробног завршног испита ученици обавезно треба да дођу у школу (школско двориште):
– за математику у 12.15 часова;
– за српски/матерњи језик у 08.15 часова;
– за комбиновани тест у 10.45 часова.

– Израда сваког теста траје 120 минута.

– У школском дворишту обележена су места за свако одељење. После кратког састанка са одељенским старешинама, ученици се распоређују у просторије у којима ће полагати тестове са пробног завршног испита.

– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правилима у вези са завршним испитом.
На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета.

Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика.
Резултате са пробног завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит.

Ученици пробни завршни испит полажу у учионици. У једној учионици полаже највише 15 ученика у којој дежура један наставник.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, којима се при полагању завршног испита пружа одговарајућа подршка, простор за полагање испита прилагођава се врсти подршке која се пружа ученику.

Пробни завршни испит организује се у просторијама матичне школе на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених у складу са препорукама надлежних органа и институција.

Школски тим за спровођење пробног завршног испита

Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2020/2021.

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину