An Outdoor Activity Map

Крајем априла 2023. ученици VI1, VI2, VI4 и VI5  урадили су пројекат на тему Аn outdoor activity map.  За задатак су имали да пронађу четири дестинације у Србији и да укратко опишу где се та места налазе, уз приказ мапе, да напишу шта је карактеристично за ту дестинацију и којим активностима или спортовима могу тамо да се баве и пронађу илустрације тих места. Поједини ученици су представили пројекат у Power Point презентацији. Сви ученици који су урадили пројекат изузетно су се потрудили. Ученици су радили у групама или паровима и тако су повезали знање енглеског језика са географијом, физичким и здравственим васпитањем и ликовном културом.

Наставница енглеског језика Мариана Станимировић