Наш зелени Врачар – Календар за 2023.

Календар за 2023. годину Наш зелени Врачар је настао као резултат радионица „Рециклирај папир“ за ученике четвртог разреда које је Градска општина Врачар спровела у шест основних школа општине Врачар у децембру 2022.

Цртежи у овом календару су одабрани радови, настали током радионица. Међу њима су два цртежа ученика IV1 и IV4.