Аги и Ема и Оштро Перце

Аутор рада: Мирјана Нећаков V3

У оквиру пројекта Оштро Перце наставнице Ана Стојановић и Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка одржале су у марту 2022. часове српског језика и књижевности са ученицима петог разреда посвећене роману Аги и Ема Игора Коларова.
На првом часу ученици су говорили о утисцима поводом прочитане књиге, уочавали актуелне проблеме савременог друштва попут отуђености међу члановима породице. Неки су се поистоветили са усамљеношћу главног јунака коме недостаје пажња родитеља, док су други срећни што се осећају испуњено у својој породици. Највише их је одушевило необично пријатељство између дечака Агија и старице Еме. Ученици су истакли да би ову књигу најпре препоручили родитељима и бакама како би више пажње посветили својој деци. Ђаци су имали домаћи задатак да гледају филм снимљен по књизи и пронађу сличности и разлике између филма и књиге.

Након тога су одржани су заједнички часови наставница и библиотекарке на којима се разговарало о библиотерапији и начину писања приказа књиге. Ученици су говорили о роману и филму и кроз тумачење дела и критички осврт, тј. приказ, промишљали и о начину на који прочитане књиге (или одгледани филмови) утичу на наш живот и како нам могу помоћи да решимо неке проблеме. Задатак за ученике је био да напишу приказ романа или упоредни приказ књиге и филма и да илуструју роман.
Ученици су на следећем часу читали приказе романа, дискутовали о односу између деце и родитеља у савременом свету једногласно поручујући родитељима, инспирисани прочитаном књигом, да не занемарују потребе своје деце. Закључили су да роман поручује деци да треба да се лепо понашају према друговима и буду толерантни и да имају пријатеља са којим могу да поделе и срећне и тужне тренутке.
Најбољи литерарни и ликовни радови ученика учествоваће у такмичарском делу пројекта Оштро Преце.

Реализацијом ових часова  остварен је задатак предвиђен Акционим планом – Унапређење праћења и вредновање квалитета наставе и учења на нивоу стручних органа.
Часу Ане Стојановић, одржаном 17. марта 2022. у V4, присуствовале су директор Јована Миленковић, помоћник директора Татјана Перишић, педагог Сузана Крчмар и Слађана Галушка. Часовима Драгане Јањић и Слађане Галушке, одржаним 29. марта 2022. у V3 и V1,  присуствовале су Александра Протић, директор Јована Миленковић и помоћник директора Татјана Перишић. По мишљењу колегиница часови су били  веома успешни.

Ана Стојановић и Слађана Галушка

Аутор рада: Елена Миленковић V2

Аутор рада: Ивона Јовичић V3