Огледни часови и Plickers платформа

Наставница енглеског језика Александра Бошковић је у одељењима VI3, VI2 и VIII2 одржала огледне часове 26. новембра 2021. и представила употребу Plickers платформе која се користи за формативно и сумативно оцењивање.

Часу у VI3 присуствовале су колегинице Марија Јовичић и Марина Луковић, педагог и психолог школе, у одељењу VI2 директорка школе Јован Миленковић и Слађана Галушка, педагошки саветник, а у VIII2 педагог школе Татјана Перишић.

Циљ часова је била провера остварености исхода друге лекције. Провераван је усвојени вокабулар и употреба садашњег (шести разред) и прошлог времена (осми разред). Питања су била тако конципирана да је требало попунити реченице одговарајућим речима или облицима. Када се ученици определе за тачан одговор, подигну своје картице, наставних их скенира и платформа одмах региструје резултате. На тај начин је могуће одмах након завршеног теста урадити анализу и то за свако питање или за сваког ученика.

Ученици су на претходном часу били упознати са начином испитивања и процедуром тако да није било проблема у коришћењу картица. Поједини ученици су коментарисали да је овакав начин испитивања био стреснији него писани тест на који су навикли јер немају времена да се врате на урађена питања и да евентуално нешто преправе.

Наставница и присутне колегинице су се сложиле да платформа пружа различите могућности за проверу знања ученика и одличан је начин за формативно праћење напредовања ученика.

Александра Бошковић