Ученици II1 и II4 су 21. фебруара 2024. искористили лепо време и провели два часа играјући се напољу. Трчали су везаних ногу, скакали на једној нози, носили јаја у кашикама и гађали мету. То нису била само два обична часа физичког васпитања – док су физички били активни, ђаци су морали и да размишљају и рачунају и то су постали часови математике. Утврђивали су множење двоцифреног и једноцифреног броја прелазећи полигон. Задатке су решавали у пару тако што један ученик једноцифреним бројем множи десетицу, а други јединицу двоцифреног броја. Када дођу до краја полигона, морају да одреде којој десетици припада производ. Затим један из пара гађа мету на којој је симбол за ту десетицу.
Време је веома брзо прошло, а деца су хтела да играју још.

Рада Мрда и Александра Дамљановић
Author

Sladja