Реализација програма „Бустуј здраве навике“ почела је 1. октобра 2023. Обука за вршњачке едукаторе одржана је од 9. до 11. октобра. Едукација вршњака о здравим стиловима живота и здравој исхрани у свим одељењима старијих разреда је реализована од 3. до 29. новембра 2023. кроз 19 радионица. Тим вршњачких едукатора чинили су ученици седмог и осмог разреда. Они су сами бирали у којим одељењима ће реализовати активности, сарађивали у припреми и реализацији, међусобно се подржавали. Програмом је било обухваћено 499 ученика. Активности су углавном реализоване за време часова одељењског старешине.
Након свих програмом предвиђених активности одржан је заједнички састанак вршњачких едукатора са координатором реализације програма у нашој школи Татјаном Перишић и закључили смо да су ученици развили и унапредили своја знања о радионичарском раду, комуникацији, здравим стиловима живота.
Едукатори су показали висок степен мотивисаности да учествују у активностима едукације, пренесу и поделе своја знања са другим ђацима, као и одговорност у припремању активности. Сами су након реализованих радионица спонтано исказивали позитивне утиске о активностима и делили их са свима у групи и са координатором. Посебно су истицали позитивне реакције слушалаца што је био и врло значајан моменат за њихову мотивацију. Неки ученици су отворено показивали да им се веома допада улога коју имају, укључивали су се када је потребно да помогну у случају непланираног одсуства неког од едукатора. Сваком наредном реализованом активношћу су показивали и више самопоуздања.
Ученици којима су едукатори пренели своја знања су након реализованих активности показали заинтересованост да буду едукатори, тј. да учествују у сличним активностима у школи.
Сви ученици који су учествовали у едукацији вршњака су изразили жељу да поново учествују о оваквим активностима, предложили и теме који би могле да се размотре, као и да би било добро да сличну едукацију реализују и за ученике млађег школског узраста.
Програм је веома подстицајан и користан у смислу преношења и развијања важних животних вештина и знања, посебан допринос је ефективност вршњачког учења, развој самопоуздања ученика и самоспознаје сопствених могућности, способности. У односу на тему, значајан је и веома користан допринос вршњачког учења за прихватање здравих стилова живота.

Татјана Перишић

Author

Sladja