У оквиру пројекта Оштро Перце 5. јуна 2023. одржан је час у одељењу VII5. Тема је била есеј Потера за пејзажима Пеђе Милосављевића. На једном часу урађена је обрада књижевног дела, а на другом часу утврђивања ученици су приказали своје домаће задатке. Једна група имала је задатак да истражи о некадашњем возу ћири и да реконструише мапу кретања воза, друга група је истраживала о шарганској осмици која и данас саобраћа, трећа група се бавила сликарским радом П. Милосављевића и то представила кроз ПП презентацију, док је четврта група имала задатак да пронађе стилска изражајна средства.
Сви ученици који су учествовали у групном раду кажу да им је овакав начин утврђивања градива био занимљив.

Ана Стојановић
Author

Sladja