Ученици VI4 и наставница Ивана Смиљковић Чевизовић  посетили су 14. јуна 2023. ин­тер­ак­тив­ну из­ло­жбу „Ма­ши­не Ле­о­нар­да да Вин­чи­ја” на Бе­о­град­ској твр­ђа­ви у из­ло­жбе­ном про­сто­ру Са­хат ка­пи­је. Видели су неке од машина великог уметника – би­цикл, тенк, бом­бар­дер и вер­не ре­пли­ке ње­го­вих нај­по­зна­ти­јих сли­ка као што су „Мо­на Ли­за”, „Тај­на ве­че­ра”, „Сал­ва­тор Мун­ди” и „Да­ма са хер­ме­ли­ном”.
Након обиласка ученици и наставница изложбе били су на пикнику на Калемегдану.

Ивана Смиљковић Чевизовић

Author

Sladja