Поштовани родитељи, обавештавамо Вас у складу са дописом Министарства просвете број 401-00-00070/2/2023-07 од 21.03.2023. године, да ће бити обезбеђени бесплатни уџбеници и друга наставна средства из уџбеничких комплета у школској 2023/2024. години, на основу Одлуке Владе РС 05 број: 401-2079/2023 од 16. 03. 2023. године , за следеће категорије ученика:

  • Ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученицима који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП3;
  • Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • Ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
  • Ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • За ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања (средња школа, факултет), потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду јер поседује податке о наведеним ученицима.
За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 и ИОП3) није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Родитељи чија деца имају право на бесплатне уџбенике према наведеним критеријумима у обавези су да се пријаве одељењском старешини и доставе потребну документацију најкасније до 03. 04. 2023. године.

Директор
Јована Миленковић

Author

Sladja