Родитељи или други законски заступници будућих првака (рођени од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године), дужни су да поднесу захтев изабраној школи за упис деце у први разред уколико територијално не припадају општини Врачар.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.
Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара 2023. године.
Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2023. године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Захтеве можете преузети испод текста и донети у школу до 01. фебруара или можете исте попунити у школи. Потребно је да поред захтева приложите фотокопију пребивалишта детета и фотокопију извода из матичне књиге детета.

Захтев

Author

Sladja