Часови тематске наставе „Од читања се расте“ реализовале су учитељице трећег разреда и библиотекарка са ученицима трећег разреда током једне седмице, од 17. до 21. октобра 2022. године.
Активности су повезале обраду књиге „Од читања се расте“, обележавање Месеца књиге и Месеца школских библиотека и причу о важности читања кроз садржај више наставних предмета: Српског језика, Математике, Природе и друштва, Ликовне културе, Музичке културе, Физичког васпитања, Часа одељенског старешине и Дигиталног света.
Циљ тематске недеље: Развијање љубави према читању и стицање свети о важности читања и разумевања прочитаног; оспособљавање ученика да тумаче књижевно дело и препознају утицај прочитаних књига на свој развој, развијање вештина комуникације, способности за изражавање свог мишљења, тимског рада и самовредновања.
Ученици су писали саставе на теме „Како сам порастао од књиге“, „Књига ме води у свет маште“ и „Шта за мене значи књига“. Ученици су на основу прочитаног осмишљавали и цртали корице за књигу „Од читања се расте“ или своју омиљену књигу. На часу одељенског старешине ученици су разговарали о књигама које су им се допале и порукама које су на њих оставиле највећи утисак. Одабране поруке су записивали и кроз тимски рад израдили пано.
У вредновању су и ученици и учитељице оценили активности веома успешним.

Више о току часова прочитајте у тексту Тематска настава „Од читања се расте“.

Радови ученика су представљени у тексту Од читања се расте.

Author

Sladja