На основу природне везе између физике и хемије планиран је угледни час у којем ће се ученицима јасно истаћи заједнички наставни садржаји, пре свега они који се односе на структуру и природу материје. Час је одржан током редовног часа хемије, по распореду одељења VII5, у уторак, 18. октобра 2022. године. Час су заједно одржале наставница хемије Емилија Миловић и наставница физике др Наташа Станић, док су часу присуствовале директорка Јована Миленковић, библиотекар Слађана Галушка и наставница српског Сања Бублић. Наставна јединица била је Настанак свемира и хемијских елемената. Ученици су припремљени унапред за реализацију ове креативне радионице – донели су материјал за рад (фломастере и балоне) и сами се поделили у групе од по три ученика.
Наставници су сценарио за рад креативне радионице припремили у виду презентације на којој су све групе имале сликовито постављене задатке. Задатак сваке групе био је да анализира одређену фазу развоја свемира и да за ту фазу на балону напише карактеристично време, карактеристичну температуру и структуру материје – које честице испуњавају свемир и како се оне зову.
У уводном делу часа наставници су јасно истакли циљ уочавања дубље везе између хемије и физике. Ученици су након тога, пошто су били припремљени за рад и подељени у групе, одмах кренули са радом, према упутствима са екрана. Наставници су давали додатна упутства и објашњења свим групама, при чему је веома било битно да ученици уоче редослед рада група. Ученици су на крају часа успешно демонстрирали испред табле закључке које су извели на основу забавних активности које су реализовали.

На крају часа ученици су успели да:
– повежу градиво физике шестог разреда и хемије седмог разреда,
– науче и разумеју настанак првих честица супстанце,
– науче пет основних хемијских елемената и симболе као и начине њиховог настајања,
– науче и разумеју везу између облика материје (физичког поља и супстанце),
– науче и разуме еволуцију свемира, пре свега ширење и хлађење свемира,
– науче и разумеју грађу свемира и удаљеност међу звездама и галаксијама.

На крају часа наставнице су залепиле све ученичке радове тако да су постављени у низу, по временској оси, од настанка свемира до данас.
Материјал, идеје и сценарио за радионицу преузети су из докторске дисертације др Наташе Станић: „Природа ваншколских образовних активности у планетаријуму и њихов значај за унапређивање квалитета наставе географије и физике“ одбрањене на Филозофском факултету 2016. године.

Др Наташа Станић и Емилија Миловић

Author

Sladja